19. listopad 2020 pol

VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu histologie a embryologie LFP UK

nástup v lednu 2021 na úvazek max. 0,2

Assistant/Assistant Professor of the Department of Histology and Embryology of FMP

start of employment in January 2021  part time job with max. capacity 20% of total working time

Požadavky:

 • vysokoškolské      nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo přírodních      věd,
 • minimálně započaté doktorské      studium v oblasti lékařských nebo přírodních věd,
 • předpoklady      pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenosti      s výukou oboru  výhodou
 • výborná      znalost českého jazyka (výuka v češtině), aktivní znalost anglického      jazyka

Requirements:

 • a university or      doctoral degree in general medicine or in       natural sciences,
 • minimally      started doctoral studies in the field of medical or natural sciences,
 • prerequisites      for scientific and pedagogical work,
 • experience in      teaching the field an advantage
 • excellent      knowledge of the Czech language ( daily teaching in Czech)/ active      knowledge of English, 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady      o vzdělání/ Diplomas (or its      authorization),
 • profesní      životopis/ Professional CV,
 • přehled      publikační a přednáškové činnosti/      Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty. Přihlášku zašlete elektronicky na adresu:  personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA HE . Nebo doručte fyzicky nebo poštou na Osobní a mzdové oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Written applications supported by the above documents are submitted within 30 days, including the publication of the selection procedure on the official notice board of the faculty. Send the application electronically to the address: personalista@lfp.cuni.cz, state in the subject: VR OA HE. Or deliver physically or by post to the Personal and Payroll Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby Lékařská fakulta v Plzni zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání a výběrového řízení v souladu s příslušnými právními předpisy.

By sending your CV, you consent to the processing and storage of your personal data by the Faculty of Medicine in Pilsen for the purpose of keeping records of the job applicants and selection procedures in accordance with the relevant legal regulation.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém