4. květen 2021 sed

Ukončení VŘ - Asistent/ Odborný asistent Ústavu biologie

UKLFP/ 49269/2021-7

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Odborný asistent / Odborný asistentka -  Ústavu biologie LFP UK.

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity  Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa uchazečem.

 

 

 

                                                                                     Ing. Alena Polívková

                                                                                     Referent Osobního a mzdového odd. LFUK

                                                                                     29.4.2021

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Č.j.: UKLFP/177808/2021-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 28. června 2021 [...]

22. červenec 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Docent(ka) Ústavu mikrobiologie

V Plzni dne 14.07.2021 Č.j.: UKLFP/167591/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

16. červenec 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku