13. květen 2022 vak

VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022

UKLFP/ZUB/2022-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na obsazení více pracovních míst

Odborný asistent / Odborná asistentka/ Asistent / Asistentka

Kliniky Stomatologie LFP UK

Nástup:           září 2022, nebo dle dohody   

Úvazek:           plný i zkrácený

Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr., MDDr.
  • Odborná způsobilost (specializace) v oboru zubního lékařství / stomatologie
  • zkušenost s výukou vítaná
  • Komunikativní znalost anglického jazyka
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
  • znalost českého jazyka na úrovni schopnosti vést přednášky a semináře

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém