20. červenec 2022 sed

VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa

Odborný asistent / Odborná asistentka/ Asistent / Asistentka

Urologická klinika LFP UK

Nástup:                září/říjen 2022  

Úvazek:               zkrácený, ve výši 0,1

Požadavky:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání s titulem MUDr.
  • Atestace z oboru urologie, popř. minimálně urologický kmen
  • dokončené či alespoň zahájené PhD studium
  • zkušenost s výukou vítaná
  • znalost anglického jazyka slovem i písmem
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
  • znalost českého jazyka na úrovni schopnosti vést přednášky a semináře

K přihlášce je nutné přiložit:

- doklady o vzdělání,

- doklady o délce požadované praxe,

- profesní životopis,

- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA URO. Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

______________________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém