20. září 2022 vak

VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022

Reg. Nr. UKLFP/476118/2022

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka  ÚSTAVU ANATOMIE LFP UK

Assistant/Assistant Professor of the DEPARTMENT OF  ANATOMY FMP

nástup listopad 2022 / start of employment in  November 2022

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství, nebo zubní lékařství
 •                praxe ve výuce na vysoké škole výhodou,
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost s publikací vědeckých výsledků výhodou
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university degree in general medicine, dentistry or in natural science,
 • experience in teaching of university students advantage
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience in publishing an advantage,
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)/ active knowledge of English   

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete  v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA Anatomie .

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA Anatomy.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

 

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Připojené soubory:

  Rychlé odkazy

  Důležité odkazy

  UNIVERZITA KARLOVA

  Oficiální stránky Univerzity Karlovy

  WHOIS

  Informační systém UK

  STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

  Studijní informační systém