3. říjen 2022 sed

Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9


OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka – Lektor/Lektorka ÚSTAVU BIOFYZIKY LFP UK Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o jeho výsledku. Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa uchazečem.

 

 

Ing. Alena Polívková
Vedoucí Osobního a mzdového odd. LFUK
30.9.2022

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém