4. květen 2023 kul

VŘ Asistent(ka) Dětské kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  4. 5. 2023

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for a position:

Asistent/Asistentka Dětské kliniky LFP UK
Assistant of the DEPARTMENT OF PAEDIATRICS of FMP
 
nástup říjen 2023 / start of employment in October 2023
s úvazkem 0,3 / part time job, ( max. 12 hours per week)

 Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině)
 • komunikativní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • university degree  in General medicine
 • prerequisites for scientific and pedagogical work
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)
 • active knowledge of English

 K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA DĚTSKÁ KLINIKA.

 Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Payroll Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR OA DĚTSKÁ KLINIKA

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

  

                                                           prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan / the dean

Připojené soubory:

  Rychlé odkazy

  Důležité odkazy

  UNIVERZITA KARLOVA

  Oficiální stránky Univerzity Karlovy

  WHOIS

  Informační systém UK

  STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

  Studijní informační systém