12. květen 2023 sed

VŘ Asistent/ka, Odborný asistent/ka Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka, Odborný asistent/Odborná asistentka  

Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny LFP UK s úvazkem 0,2

Assistant/Assistant Professor of the Clinics of infectious diseases and travel medicine for part time job

nástup září 2023 / start of employment in  September 2023

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
 • specializace na zařazení do oboru infekční nemoci
 •                praxe ve výuce na vysoké škole výhodou,
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenost s publikací vědeckých výsledků výhodou
 • výborná znalost českého jazyka (denní výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university degree in general medicine, dentistry or in natural science,
 • experience in teaching of university students advantage
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience in publishing an advantage,
 • excellent knowledge of the Czech language (daily use in teaching of Czech students)/ active knowledge of English   

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Alej Svobody 76, 323 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete  v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR Infekce .

Applications accompanied by the above stated documents are submitted within 30 days, including the date of publication of the selection procedure on the official notice board of the Faculty at the Personal and Pay Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň (printed form of documents) or send the scanned documents in electronic form to: personalista@lfp.cuni.cz, specify: VR Infekce.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém