18. květen 2023 sed

VŘ na pozici Přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Fakultní nemocnice Plzeň

a

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

 

vyhlašují výběrové řízení na pozici:

 

Přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie

pohybového ústrojí

 

 

Požadavky:

 

 • VŠ vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • dosažená akademická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru,
  příp. příprava k habilitaci s předpokladem dosažení do 3 let
 • platná licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • minimálně 10 let souvislé praxe v oboru po ukončení LF
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • organizační a manažerské schopnosti
 • zkušenosti s vedením zdravotnického týmu
 • osobní a profesní předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
 • aktivní znalost anglického jazyka

 

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s uvedením údajů
o dosavadní praxi, zpracovanou stručnou koncepcí rozvoje a řízení kliniky, úředně ověřenými doklady o dosaženém vzdělání, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a platným výpisem z trestního rejstříku doručte do 30 dnů
po uveřejnění na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň – Oddělení personálního řízení
a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 301 00, e-mail: kariera@fnplzen.cz,
tel. 377 402 921.

 

 

 

Vyřizuje: Mgr. Michaela Vargová, Odd. personálního řízení a organizace FN Plzeň, tel. 377 402 921.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém