23. květen 2023 pol

Oznámení o výsledku VŘ - OA Fyziologie

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

           

Dne 9.5.2023 se uskutečnilo výběrové řízení na pozici:

 

 

Odborný asistent/Odborná asistentka VŠ Ústavu fyziologie  LF UK V Plzni s  nástupem  květen  2023

 

Na základě doporučení komise pro výběrové řízení děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity  Karlovy o jeho výsledku.

Výběrové řízení bylo ukončeno obsazením pracovního místa uchazečem.

 

 

Ing. Alena Polívková

Osobní a mzdové oddělení

Připojené soubory:

  Rychlé odkazy

  Důležité odkazy

  UNIVERZITA KARLOVA

  Oficiální stránky Univerzity Karlovy

  WHOIS

  Informační systém UK

  STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

  Studijní informační systém