28. srpen 2023 sed

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Odborný asistent / Odborná asistentka / Asistent / Asistentka kliniky Stomatologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

V Plzni dne 25.08.2023

Č. j.: UKLFP/ 363751/2022

 

ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Dne 18.08.2023 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Odborný asistent / Odborná asistentka / Asistent / Asistentka

kliniky Stomatologie Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy.

 

V souladu s doporučením komise děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozhodl v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy o přijetí několika uchazečů.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan fakulty

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém