Obsah stránky

Ústav farmakologie a toxikologie

Sekretariát:
Irena Zemenová
377 593 240
irena.zemenova@lfp.cuni.cz
Pracovníci ústavu >

Ústav je umístěn v nové budově Univerzitního medicínského centra, společně s dalšími preklinickými obory a v těsné blízkosti FN Plzeň – Lochotín. Vedoucím Ústavu farmakologie a toxikologie prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.


Konzultační hodiny

prof. PharmDr, Radek Kučera, Ph.D.
PharmDr. Eva Dědečková                                
MUDr. Michal Jirásko
po dohodě

Poštovní adresa:
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy
Ústav farmakologie a toxikologie
alej Svobody 1655/76, budova U2, 323 00 Plzeň

Výuka

Základní informace

Ústav farmakologie a toxikologie provádí výuku lékařské farmakologie ve třetím a čtvrtém ročníku magisterského studia všeobecného a zubního lékařství v českém a anglickém jazyce a volitelného předmětu Pokroky ve farmakologii.

Pedagogové jsou autory, spoluautory a recenzenty skript a celostátní učebnice pro farmakology. Pracoviště zapojeno do tvorby e-learningových výukových materiálů v rámci spolupráce českých lékařských fakult v programu vzdělávací sítě českých a slovenských lékařů MEFANET, jež usiluje o modernizaci výuky lékařských a zdravotnických oborů.

Studenti LFP při výuce farmakologie v obou semestrech rovněž užívají e-learningový portál Moodle. V obou seminárních místnostech ústavu jsou počítače pro studenty. Z grantových prostředků byly zakoupeny a jsou updatovány PC programy, které simulují farmakologické účinky látek a vyhodnocují hladiny léčiv v lidském organismu. Programy jsou vhodné pro studenty pregraduální i postgraduální výuky.

Něco navíc

E-výuka

Přednášky čtvrtek v 10:10-12:40 v prostředí MS Teams.
Přihlášení zde.

Výukové materiály

Věda a výzkum

Ústav farmakologie a toxikologie Lékařské fakulty UK v Plzni se dlouhodobě zabývá studiem účinků některých látek znečišťujících životní prostředí (zejména těžkých kovů, metaloidů a látek, které by chránily organismus před jejich škodlivými účinky a usnadnily jejich eliminaci. V posledních několika letech je experimentální program zaměřen na studium oxidativního stresu jako jednoho z významných faktorů toxicity kovů. Pracovníci ústavu hledají látky, které by chránily organismy před působením těžkých kovů nebo přímo bránily oxidativnímu poškození tkání (např. jater, ledvin). V této souvislosti jsou studovány chelatotvorné látky a zejména látky přírodního původu (resveratrol, quercetin, curcumin, seskviterpenové laktony aj.). Intoxikace, oxidativní stres a nově změny v imunitním systému jsou studovány na buněčné i orgánové úrovních.

Pracoviště je materiálně vybaveno pro sledování farmakokinetických parametrů (analytické metody HPLC, AAS), biochemické analýzy oxidativního poškození (spektrometrie). V nové budově UNIMECu jsme vznikly prostory pro práci s buněčnými liniemi a pro molekulární metody (PCR, Western blot).