Studijní oddělení v českém jazyce

Kampus alej Svobody
377 593 430, 431, 432, 433, 434, 437
Poštovní adresa:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

Studijní oddělení v českém jazyce
alej Svobody 76
323 00 Plzeň

Seznam pracovníků (WHOIS)