Rozvoj fakulty

V posledních letech zaznamenala LFP ve své historii zcela výjimečnou zkušenost. Budování vlastních, potřebám na míru šitých výukových a výzkumných prostor, budování zcela nového univerzitního kampusu. Od svého založení byly budovy, ve kterých se vyučovala medicína, při své výstavbě směřovány k jiným účelům a pro potřeby fakulty v poválečném období zakupovány a přizpůsobovány. Jednalo se tak o 7 budov roztroušených po celém městě. Od roku 2012 je budováno „Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni“, které je soustředěno v jedné lokalitě, těsně navazující jak na Fakultní nemocnici v Plzni Lochotíně, kde probíhá klinická výuka, tak na Bolevecké koleje, kde mají studenti možnost ubytování.

Lékařská fakulta v Plzni využila všech možností, které poskytly operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ (OP VaVpI) a investiční program MŠMT „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“ a v rámci I. etapy připravila a již dokončila tři rozsáhlé investiční projekty. II. etapa se v současné době realizuje za spolufinancování operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a národního programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“. V rámci kampusu je pak plánováno ještě místo pro sportovní areál.

Během první etapy výstavby byl vybudován sedmipodlažní objekt s moderními seminárními místnostmi, laboratořemi a pracovnami pedagogů, který je nyní sídlem pěti teoretických ústavů: farmakologie a toxikologie, patologické fyziologie, fyziologie, biologie, biofyziky. Z důvodu finančních limitů programu OP VaVpI nebylo možno postavit zároveň posluchárnu, vyprojektovanou pro tuto budovu, avšak podařilo se ji dobudovat z jiných zdrojů v roce 2016. Posluchárna o kapacitě 200 osob je napojena na stávající 1. blok Univerzitního medicínského centra a je jeho dokončením. Jde o krásnou posluchárnu, vybavenou nejmodernější technikou. Modrý interiér v kombinaci se stříbrnou pak evokoval jméno „Modrá posluchárna“. V návaznosti na posluchárnu bylo nově otevřeno i dlouho postrádané stravovací zázemí v podobě bufetu a jídelny.

Další nově vzniklé, dvě navzájem propojené budovy výzkumného centra a zvěřince, navazující na budovu teoretických ústavů, představují infrastrukturu v Plzeňském kraji zcela jedinečného vědeckého centra zaměřeného na oblast biomedicíny. Biomedicínské centrum je souborem vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů, zvěřince a dalších pracovišť pro další vědecký rozvoj v oblasti regenerace a náhrady životně důležitých orgánů. Těsnou spoluprací mezi vědeckými kapacitami jak fakulty, tak i fakultní nemocnice tak dochází k propojení aplikovaného, experimentálního i základního výzkumu.

V roce 2022 se dokončuje poslední z aktuálně řešených nových objektů. Budova ve tvaru písmene H, dávající společenský prostor i pro akademické náměstí, s šesti nadzemními patry v nejvyšší části budovy, s moderními posluchárnami, laboratořemi a pracovnami pedagogů představuje sídlo pro zbývající, dosud do kampusu nepřestěhované, teoretické ústavy: anatomie, histologie a embryologie, chemie a biochemie, mikrobiologie, hygieny a preventivní medicíny, sociálního a posudkového lékařství, sportovní medicíny a aktivního zdraví, jazyků. V rámci hlavní budovy se buduje i nové zázemí Centra informačních technologií a Střediska vědeckých informací (knihovny). Čtyřpodlažní jihozápadní křídlo hlavní budovy bude sloužit jako zázemí menzy a děkanátu.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém