Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Pravidla pro výuku na LF UK v Plzni

1. Přednášky
Přednášky ve všech ročnících studia a ve všech studijních programech je možné realizovat pouze distanční formou. 

2. Semináře
Výuku formou seminářů ve smyslu spojení dvou a více studijních kruhů je možné realizovat pouze distanční formou. 

3. Tělesná výchova  
Výuku je možné realizovat do kolektivu 15 osob bez omezení, nad 15 osob pouze mimo uzavřené prostory. 

4. Praktická a klinická výuka
Veškerou praktickou a klinickou výuku včetně výuky odborné terminologie je možné realizovat prezenčně bez omezení počtu osob. 

Při prezenční výuce musí být všichni studenti vybaveni ochrannými pomůckami!

Tato pravidla jsou platná od doby zahájení akademického roku do 23. 10. 2020. 

24. září 2020 238 dvomi

Prodloužení zkouškového období

Zkouškové období je prodlouženo do 30.9.2020, studijní povinnosti musí být splněny k tomuto datu.

15. září 2020 798 kri

Aktuální pracovní nabídky studentům a absolventům LF

Staňte se součástí našeho týmu!
Odborná praxe během studia pod dohledem vedoucího lékaře pobočky

Staňte se součástí našeho týmu!
Nabídka pro absolventské ročníky, obor všeobecná sestra.

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje přijme
lékaře

Aktuálně hledáme Stomatology pro novou moderní zubní kliniku na Praze 8 pod záštitou pana doktora Pekárka
stomatolog junior, stomatolog senior, ortodontista, dentální hygienista

Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. přijme
lékařky, lékaře kategorie L1, L2 nebo L3, ale i budoucí lékařky a lékaře

Aktuálně hledáme do několika měst
zubní lékaře

12. listopad 2019 1245 dvomi

Používání ochranných pomůcek pro dýchací cesty při praxi studentů a klinické výuce

Potřebné ochranné pomůcky (viz, přiložené soubory) lze zakoupit v lékárně a/nebo ve zdravotnické prodejně FN Lochotín po předložení studijního průkazu.

Soubory ke stažení:
7. září 2020 1457 kri

Výběr sportu v rámci předmětu Tělesná výchova pro 2 a 3. ročník

Výběr sportu v rámci předmětu Tělesná výchova pro 2 a 3. ročník proběhne stejně jako v loňském roce na webu Ústavu tělesné výchovy (utv.lfp.cuni.cz) od 16.9.2020 od 8:00.

31. srpen 2020 729 kri

Elektronické potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu

Od 3.8.2020 vydává studijní oddělení elektronická potvrzení pro Plzeňskou kartu.

S elektronickým potvrzením pak můžete dobíjet zlevněné předplatné pomocí  E-shopu Plzeňské karty bez návštěvy prodejních míst PMDP

3. srpen 2020 962 kri

Průkazy studentů pro 1. ročníky

pokyny k vyzvednutí průkazu

3. srpen 2020 658 bur

Zdroje pro LF

Vážení uživatelé,

Ústřední knihovně se ve spolupráci s jednotlivými fakultami a vydavateli elektronických informačních zdrojů povedlo bezplatně získat a zpřístupnit několik elektronických informačních zdrojů z oblasti medicíny, ošetřovatelství a farmacie, které usnadní studentům a akademikům přístup k informacím. 

15. duben 2020 994 dvomi

Prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? 

7. duben 2020 551 dvomi

Informace pro studenty 2. ročníku - pokyny k letní praxi

Letní praxi (délka trvání 3 týdny) lze vykonat zde ve FN Plzeň nebo jiných nemocnicích v ČR. Musí splňovat stanovené sylaby praxe.

  • letní praxi lze vykonat pouze v termínu od 1.7. – 30.9. 2020
  • v případě praxe ve FN Plzeň student přinese nejpozději do 15.6.2020 na studijní odd. potvrzení „Předběžný souhlas s vykonáním ošetřovatelské praxe“ (vytiskněte zde) schválený poskytovatelem praxe 

1. listopad 2017 5722 kri

Změna cen stravování od 1.1.2020

Navýšení cen v menze pro rok 2020 (o 1,60 Kč až 9,20 Kč)

3. prosinec 2019 1616 kri

COVID – 19 positivita studentů

COVID – 19 positivita studentů

Pokud je student COVID-19 pozitivní anebo je z rozhodnutí Hygienické stanice v karanténě, nemůže se účastnit výuky. Formu a rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností stanoví garant daného předmětu. Student, který výuku nemůže z výše uvedených důvodů  absolvovat, se dohodne s garantem daného předmětu na náhradní  výuce a podmínek splnění studijních povinností. Proděkan pro výuku všeobecného nebo zubního lékařství rozhoduje  v případech odvolání proti rozhodnutí garanta předmětu, Děkanovi  je možné adresovat žádost jen odvolání v poslední úrovni odvolání.

21. srpen 2020 705 pemi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém