Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Přehled bezpečnostních opatření platných od 8. 1. 2024

Vážení studenti LFP, obracíme se na Vás s přehledem bezpečnostních opatření, která budou na naší fakultě zavedena od 8. 1. 2024. Tato opatření navazují na přechodná omezení, která platila bezprostředně po tragické události na FF UK.

4. leden 2024 522 cyp

Informace k ukončení studia

Informace k ukončení studia pro studenty 6. ročníku Všeobecného lékařství a 5. ročníku Zubního lékařství. 

Soubory ke stažení:
9. říjen 2023 285 bur

POTVRZENÍ O STUDIU - stažení ze SISu

Potvrzení o  studiu si  můžete ze SISu stánout sami v modulu Osobní údaje - Tisk potvrzení.....

Studijní oddělení již nebude zasílat tato potvrzení mailem (pouze potvrzuje papírová potvrzení)!

 

5. březen 2021 3591 kri

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

10. červen 2021 3905 dvomi