Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Sborník studentských prací: O čem také přemýšlejí naši medici

23. vydání Sborníku studentských prací vychází poprvé pouze v elektronické podobě. Předložené literární práce jsou dílem studentů 3. ročníku magisterského programu všeobecného lékařství na LF UK v Plzni. Sborník umožňuje nahlédnout do vnitřního světa jednotlivých autorů a současně získat odborné informace.

Soubory ke stažení:
8. březen 2023 372 cyp

Univerzita má novou ombudsmanku

Univerzita má novou ombudsmanku

Od ledna tuto pozici zastává PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., a studenti i zaměstnanci se na ni mohou obracet s podněty týkající se případného nevhodného chování na naší univerzitě. Více informací na webu UK: https://cuni.cz/UK-12425.html.

Studenti mohou pro řešení obtížných situací využít také fakultní Centrum služeb pro studenty.

23. únor 2023 81 cyp

Informace k úpravě rozvrhu v letním semestru

Vážení studenti,

vzhledem k tomu, že v letním semestru připadají tři státní svátky na pondělky (Velikonoční pondělí a květnové svátky), čímž odpadne výuka, bude se náhrada učit následovně (netýká se blokové výuky 5. a 6. ročníku Všeobecného lékařství):

pondělí 8. 5.    státní svátek

úterý 9. 5.       pondělní rozvrh lichý týden

středa 10. 5.   rektorský den/ děkanský den

čtvrtek 11. 5. pondělní rozvrh sudý týden

pátek 12. 5.     páteční rozvrh

 

Mgr. Martina Buriánková

vedoucí Studijního oddělení

24. leden 2023 919 cyp

Informace k ukončení studia a promocím

Informace pro studenty 6. ročníku Všeobecného lékařství a 5. ročníku Zubního lékařství k ukončení studia a promocím - viz přílohy.

Upozorňujeme studenty, že přeplatek za stravování v menze je třeba vyřešit před ukončením studia. Po ukončení studia na studijním oddělení již není možné peníze na kartě vrátit. 

Soubory ke stažení:
10. únor 2023 213 bur

POTVRZENÍ O STUDIU - stažení ze SISu

Potvrzení o  studiu si  můžete ze SISu stánout sami v modulu Osobní údaje - Tisk potvrzení.....

Studijní oddělení již nebude zasílat tato potvrzení mailem (pouze potvrzuje papírová potvrzení)!

 

5. březen 2021 2939 kri

Informace pro studenty – zajištění zdravotní péče

Z důvodu změn v ambulancích všeobecných praktických lékařů(VPL) ve FN, bylo přehodnoceno zajištění zdravotní péče pro studenty LFUK ve FN.  Dříve navrhovaná registrace v ordinacích VPL studentům pojištěným v systému veřejného zdravotního pojištění není již z kapacitních důvodů možná. Proto proběhla následující změna: 

20. říjen 2021 1686 dvomi

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

10. červen 2021 2864 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém