Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Úřední hodiny studijního oddělení v prosinci

Úřední hodiny studijního oddělení v prosinci

23. listopad 2022 135 bur

Přednášky – 4. ročník všeobecné lékařství

Rozpis přednášek z předmětů  Ochrana a podpora zdraví I. . Infekční lékařství , Chirurgie I, Dermatovenerologie, Neurologie a neurochirurgie, Radiologie a nukleární medicína, Interna II. a Urologie  - probíhají pouze v zimním semestru.

 

3. říjen 2022 563 kri

Informatika v zubním lékařství

Výuka Informatiky v zubním lékařství bude zahájena v týdnu od 17.10.2022 a dále bude probíhat v PC učebně U5.27 (5. patro) vždy od 14.30 do 16.00 hod.

Studijní skupiny se standardně střídají dle rozvrhu.

30. září 2022 256 dvomi

POTVRZENÍ O STUDIU - stažení ze SISu

Potvrzení o  studiu si  můžete ze SISu stánout sami v modulu Osobní údaje - Tisk potvrzení.....

Studijní oddělení již nebude zasílat tato potvrzení mailem (pouze potvrzuje papírová potvrzení)!

 

5. březen 2021 2719 kri

Informace pro studenty – zajištění zdravotní péče

Z důvodu změn v ambulancích všeobecných praktických lékařů(VPL) ve FN, bylo přehodnoceno zajištění zdravotní péče pro studenty LFUK ve FN.  Dříve navrhovaná registrace v ordinacích VPL studentům pojištěným v systému veřejného zdravotního pojištění není již z kapacitních důvodů možná. Proto proběhla následující změna: 

20. říjen 2021 1445 dvomi

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

10. červen 2021 2424 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém