Legislativa

Platná legislativa pro specializační vzdělávání

Právní předpis Název právního předpisu
Veřejnoprávní smlouva mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze
Zákon č. 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (aktuál. znění 10.12.2021)
Vyhláška č. 185/2009 Sb. Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
Vyhláška č. 188/2009 Sb. Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Vyhláška č. 117/2018 Sb. Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Vyhláška č. 152/2018 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Vyhláška č. 158/2018 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
Vyhláška č. 221/2018 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Vyhláška č. 259/2018 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Vyhláška č. 280/2018 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Vyhláška č. 282/2019 Sb. Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
Vyhláška č. 397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Vyhláška č. 557/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
Vyhláška č. 558/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
Vyhláška č. 559/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
Vyhláška č. 560/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
Vyhláška č. 561/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
Vyhláška č. 46/2021 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Vzdělávácí programy Vzdělávací programy zveřejněné na stránkách MZ ČR
Věstníky MZČR Věstníky MZČR
Věstník MZČR č. 1/2013 Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů
Věstník MZČR č. 10/2019 Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 01.07.2017
Věstník MZCŘ č.  12/2021 Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů pro specializační obory lékařů ve věci započítání praxe na pracovišti poskytujícím péči pacientům s onemocněním COVID-19
Věstník MZČR č. 01/2022 Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů Gynekologie a porodnictví, Infekční lékařství, Ortalmologie, Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Neurologie a Soudní lékařství
Věstník MZČR č. 05/2022 Informace týkající se úpravy vzdělávácího programu Pediatrie; upravení VP Pediatrie - vlastní specializovaný výcvik.
Stanovisko MZČR k posuzování odborné praxe absolvované v souladu s VP z roku 2005
Výklad MZČR k vydání certifikátů o úspěšném absolvování základního kmene
Statut a jednací řád Koordinační rady pro specializační vzdělávání lékařů
Statut a jednací řád Specializační rady pro specializační vzdělávání lékařů

Soubory ke stažení:
8. prosinec 2020 1459 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém