Akademický senát

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni (AS LFP) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. AS LFP má 24 členů, 16 akademických pracovníků a 8 studentů, zvolených členy akademické obce fakulty na tříleté funkční období. Své zástupce do senátu volí zvlášť část akademických pracovníků a zvlášť studentská část akademické obce.

Mezi hlavní úkoly akademického senátu patří schvalování vnitřních předpisů, rozpočtu, výročních zprav o hospodaření a strategického záměru fakulty. Dále senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, a má právo se vyjadřovat k řadě záležitostí souvisejících s fungováním fakulty.

Členové AS

Zástupci LFP
akademici: Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., MUDr. Karel Ježek, Ph.D. studenti: Karel Mikulčák, David Kverka

Ekonomická komise LFP

Liška Václav, prof. MUDr., Ph.D. - předseda

 • Beneš Jan, prof. MUDr., Ph.D.
 • Hora Milan, prof. MUDr. Ph.D., MBA
 • Hrabák Jaroslav, prof. Ing., Ph.D.
 • Ježek Karel, MUDr., Ph.D.
 • Reischig Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.
 • Skalický Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.
 • Tonar Zbyněk, prof. MUDr. Mgr., Ph.D.
 • Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D.
 • Malečková Anna, MUDr., Ph.D. - člen-nesenátor
 • Mareš Jan, doc. MUDr., Ph.D. - člen-nesenátor

 

 • Kverka David
 • Mikulčák Karel
 • Štampachová Sára

Legislativní komise LFP

Mikulčák Karel - předseda

 • Kroužecký Aleš, doc. MUDr., Ph.D.
 • Kučera Radek, prof. PharmDr., Ph.D.
 • Mlíková Seidlerová Jitka, doc. MUDr. Ph.D.
 • Švíglerová Jitka, doc. MUDr., Ph.D.
 • Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D.
 • Šoukal Adam, Mgr. - člen-nesenátor

 

 • Kverka David
 • Špilarová Simona
 • Štampachová Sára

Členy studentské komory AS LFP můžete také kontaktovat na e-mailu student.as@lfp.cuni.cz

Termíny zasedání AS LFP v prvním pololetí roku roce 2023:

v Azurové posluchárně LFP, alej Svobody 76

Zasedání Akademického senátu

Termín Pozvánka, program Zápis
22. 6. 2023 Zasedání AS  
25. 5. 2023 Zasedání AS  
27. 4. 2023 Zasedání AS  
2. 2. 2023 Zasedání AS Zápis
15.12.2022 Ustavující zasedání nového AS, volba předsednictva Zápis

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém