Akademický senát

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni (AS LFP) je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. AS LFP má 24 členů, 16 akademických pracovníků a 8 studentů, zvolených členy akademické obce fakulty na tříleté funkční období. Své zástupce do senátu volí zvlášť část akademických pracovníků a zvlášť studentská část akademické obce.

Mezi hlavní úkoly akademického senátu patří schvalování vnitřních předpisů, rozpočtu, výročních zprav o hospodaření a strategického záměru fakulty. Dále senát schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce, a má právo se vyjadřovat k řadě záležitostí souvisejících s fungováním fakulty.

Členové AS

Zástupci LFP v AS UK
akademici: prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., MUDr. Karel Ježek, Ph.D. studenti: Karel Mikulčák, David Kverka

Termíny zasedání AS LFP v zimním semestru 2023/24 (v Azurové posluchárně LFP, alej Svobody 76):

Termín Pozvánka Usnesení Zápis
20. 06. 2024      
11. 04. 2024      
16. 05. 2024      
29. 02. 2024      
11. 01. 2024 ZRUŠENO    

DOKUMENTY KE STAŽENÍ (pozvánky a zápisy)

Ekonomická komise LFP -  předseda Liška Václav, prof. MUDr., Ph.D.

 • Beneš Jan, prof. MUDr., Ph.D.
 • MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
 • Hora Milan, prof. MUDr. Ph.D., MBA
 • Hrabák Jaroslav, prof. Ing., Ph.D.
 • Ježek Karel, MUDr., Ph.D.
 • Reischig Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.
 • Skalický Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.
 • Tonar Zbyněk, prof. MUDr. Mgr., Ph.D.
 • Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D.
 • Kverka David
 • Mikulčák Karel
 • Štampachová Sára

 

 • Malečková Anna, MUDr., Ph.D. - člen-nesenátor
 • Mareš Jan, doc. MUDr., Ph.D. - člen-nesenátor

Legislativní komise LFP - předseda Mikulčák Karel

 • Kroužecký Aleš, doc. MUDr., Ph.D.
 • Mlíková Seidlerová Jitka, doc. MUDr. Ph.D.
 • Švíglerová Jitka, doc. MUDr., Ph.D.
 • Vokurka Samuel, prof. MUDr., Ph.D.
 • Šoukal Adam, Mgr. - člen-nesenátor
 • Kverka David
 • Špilarová Simona
 • Štampachová Sára

Členy studentské komory AS LFP můžete také kontaktovat na e-mailu student.as@lfp.cuni.cz