Elektronické opory vzdělávání

MEFANET

Jednotný internetový zdroj studijních materiálů pro posluchače všech typů studia na LF v Plzni, kam mají přístup pouze autorizovaní uživatelé (studenti, pedagogové apod.).
Lékařská fakulta v Plzni ve snaze o sjednocení elektronických vzdělávacích zdrojů vstoupila do projektu MEFANET, jehož jedním ze zásadních výstupů je portál MEFANET.  Díla zde umístěná jsou publikována moderní formou v přehledně strukturovaném systému, který je jednotný pro všechny lékařské fakulty v ČR a SR.
Vedení LF vyzvalo v r. 2009 pedagogy fakulty, kteří mají zájem o poskytování svých vzdělávacích materiálů studentům, aby tento internetový portál LF  využívali, proto doporučujeme studentům aby neváhali své učitele zdvořile žádat o vyvěšování  elektronických verzí jejich vzdělávacích materiálů určených pro studenty právě zde. Postupem doby by se tedy  portál MEFANET měl stát zdrojem, ve kterém studenti naleznou všechny existující elektronické materiály potřebné pro jejich vzdělávání na LF. Na LF v Plzni je přístupný na:  http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Přístup k vybraným materiálům portálu Mefanet je bez omezení, pro většinu obsahu je však nutné se autorizovat svým rektorátním účtem. 


MOODLE

Elektronický vzdělávací systém MOODLE (LMS MOODLE)
Systém MOODLE je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Systém je možné využívat od jednodušší elektronické opory prezenční výuky, přes kombinovanou elektronickou a prezenční formu až po plnohodnotný distanční elektronický kurz.
Oproti pouhému vyvěšení studijního materiálu na internetu obsahuje LMS nástroje pro komunikaci mezi studenty a vyučujícím, umožňuje zařadit do výuky testy a autotesty, pro komplexnější otestování znalostí pak úkoly formou odevzdání zpracovaných dokumentů. Mezi jednu z největších výhod patří možnost zařadit interaktivní multimediální prvky a edukační video. Samozřejmostí je možnost průběžného sledování všech aktivit studenta v průběhu studia a bodového ohodnocení jeho činnosti.
Používání systému MOODLE má již na LF tradici, je využíván od r. 2001, kdy byl doporučen rektorátem UK jako jednotný systém pro vzdělávání na UK. Systém je rozšířen celosvětově hlavně na univerzitách.
Na LF v Plzni přístupný na: http://lms.lfp.cuni.cz

K přihlášení do LMS Moodle využívají studenti svůj rektorátní účet. Přístup do konkrétního elektronického kurzu je pak plně v kompetenci příslušného vyučujícího, který má možnost studenta do kurzu ručně zapsat nebo mu sdělí jednorázový tzv. klíč k zápisu. 

POSTUDIUM

JE jediná univerzitní online platforma v ČR, která nabízí kvalitní postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons.  Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

Hlavní aktivity
  • Webináře
  • Produkce a postprodukce záznamů z odborných seminářů a konferencí
  • Tvorba akreditovaných online kurzů
  • Publikace odborných novinek
  • Vzdělávací programy pro laboratoře a nemocnice
  • e-learningové kurzy na míru
  • záznamy odborných konferencí, videokonference, webináře
  • odborné konzultace
  • přednášky

Registrace je jednoduchá, bezplatná, automatizovaná a nezabere více než 3 minuty.
Registrovat se můžete zde.

 

MODIM

Cílem projektu MODIM, jehož rozpočet je více než 36,6 mil. Kč, je zásadně zvýšit kvalitu, modernizovat a zatraktivnit vzdělávání studentů a akademických pracovníků na Lékařské fakultě UK v Plzni.
Tohoto cíle by se mělo dosáhnout cestou podpory autorské činnosti pedagogů zaměřené na tvorbu elektronických studijních opor pro studenty, atraktivními internetovými a technickými prostředky, zjednodušením způsobů připojování odborníků z praxe do internetových vzdělávacích systémů fakulty a dalším vzděláváním pedagogů v oblasti ICT. Na tvorbě studijních elektronických opor se již od počátku projektu podílejí autorské týmy akademických pracovníků minimálně z 25 pracovišť LF UK v Plzni ve spolupráci s Oddělením výuky a aplikací výpočetní techniky – OVAVT, které projekt pod vedením MUDr. Lukáše Bolka, Ph.D., připravilo a řídí.
Vzniknou tak obsahově, metodicky a didakticky hodnotné elektronické výukové opory, které budou publikovány na edukačních portálech MEFANET a v elektronickém vzdělávacím systému MOODLE. Tvorba těchto elektronických opor má přímou souvislost s problematikou ICT vzdělanosti. Pracovníci OVAVT tak v průběhu projektu budou provádět školení z oblasti ICT jak pro autory děl, tak i pro akademické a ostatní zaměstnance LF v Plzni.
Výrazný modernizační prvek v oblasti publikování specifických elektronických studijních materiálů je spatřován v instalaci velkoplošných elektronických vzdělávacích kiosků (interaktivní dotykové LCD zobrazovací panely) a implementaci vzdělávacího portálu MEFANET na tato zařízení, která budou postupně instalována ve vhodných lokalitách LF v Plzni a FN v Plzni.
Dalším cílem je začlenění FN Plzeň k akademické federaci eduID.cz, čímž dojde k výraznému zjednodušení zapojení  lékařů zaměstnaných ve FN Plzeň do elektronického edukačního procesu.

www stránky projektu: http://modim.lfp.cuni.cz

 

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém