Průkazy a počítačové účty

Tuto sekci spravuje Centrum informačních technologií (CIT).

Všechny potřebné informace najdete v článcích níže.

Studentské průkazy

Studentům UK jsou vydávány studentské průkazy ve formě bezkontaktních čipových karet. Průkazy jsou vydávány všem studentům prezenční nebo kombinované formy studia, včetně doktorských studijních programů, bez věkového omezení. Na průkazech je natištěno osobní (nikoli rodné) číslo studenta a jedinečné identifikační číslo průkazu ve formě čárového kódu. Na zadní straně průkazů je podpisové pole. Bližší informace a vzhledy průkazů najdete na www.cuni.cz/prukazy.

Student UK má nárok pouze na jeden průkaz studenta UK (bez ohledu na to, do kolika studií na UK je zapsán).
Tento průkaz si student musí vyzvednout osobně na studijním oddělení LFP
.

3. listopad 2022 162 dvomi

Oznámení o ztrátě průkazu

11. listopad 2022 43 dvomi

Studentské uživatelské účty

Univerzita Karlova přešla na sjednocený informační systém, jehož přínosem je mimo jiné také sjednocení přihlašovacích údajů zaměstnanců a studentů tak, aby měli univerzální přístup ke všem informačním systémům UK s jediným uživatelským účtem. Tyto účty jsou nyní pod správou Centrální autentizační služby UK (CAS) a pro zaměstnance a studenty LF v Plzni jsou automaticky zřizovány.

3. listopad 2022 183 dvomi

Pravidla používání sítě LFPnet

Soubory ke stažení:
11. listopad 2022 109 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém