Středisko služeb pro studenty a absolventy

Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace  ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.

Středisko pro studenty se speciálními potřebami:
Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz

www stránky Centra pro studenty

Motivační poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Dle dohody :
Mgr. Dana Chmelařová - psycholog 

Středisko pro studenty a absolventy:

Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz

www stránky Centra pro studenty

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Zásady spolupráce

  • poradenské služby jsou poskytované ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vysokých školách informační a poradenské služby

  • služby poradenského centra jsou zdarma a jsou určeny studentům Lékařské fakulty v Plzni.

  • poradce respektuje postoje a názory klienta, nehodnotí ho, vytváří vztah založený na důvěře a přijetí

  • poradce nezneužije svého postavení v neprospěch klienta

  • poradny se řídí Etickým kodexem Asociací VŠ poradců (https://www.asociacevsp.cz/o-nas/eticky-kodex/ )

  • poradenské služby jsou studentům poskytovány bezplatně

  • počet konzultací je omezen na 5, poté dle potřeby klienta

  • rezervace termínu probíhá buď přes webovou aplikaci (psychologické poradenství), nebo emailem (studenti se speciálními potřebami, sociální poradenství)

  • dohoda o nastavení spolupráce je uzavírána mezi poradcem a klientem ústně

  • na první schůzce je klient seznámen s podmínkami spolupráce (zásady mlčenlivosti apod.)

 

logo

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém