Středisko služeb pro studenty a absolventy

Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace  ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.

Středisko pro studenty se speciálními potřebami:
Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz

www stránky Centra pro studenty

Motivační poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Dle dohody :
Mgr. Dana Chmelařová - psycholog 

Středisko pro studenty a absolventy:

Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz

www stránky Centra pro studenty

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Zásady spolupráce

  • poradenské služby jsou poskytované ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vysokých školách informační a poradenské služby

  • služby poradenského centra jsou zdarma a jsou určeny studentům Lékařské fakulty v Plzni.

  • poradce respektuje postoje a názory klienta, nehodnotí ho, vytváří vztah založený na důvěře a přijetí

  • poradce nezneužije svého postavení v neprospěch klienta

  • poradny se řídí Etickým kodexem Asociací VŠ poradců (https://www.asociacevsp.cz/o-nas/eticky-kodex/ )

  • poradenské služby jsou studentům poskytovány bezplatně

  • počet konzultací je omezen na 5, poté dle potřeby klienta

  • rezervace termínu probíhá buď přes webovou aplikaci (psychologické poradenství), nebo emailem (studenti se speciálními potřebami, sociální poradenství)

  • dohoda o nastavení spolupráce je uzavírána mezi poradcem a klientem ústně

  • na první schůzce je klient seznámen s podmínkami spolupráce (zásady mlčenlivosti apod.)

 

logo

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Bezplatná psychologická podpora studentům zasaženým válkou na Ukrajině

Vážené studentky, vážení studenti,

Centrum pro studenty nabízí bezplatnou psychologickou podporu studentům zasaženým válkou na Ukrajině.

Konzultace mohou být osobní nebo online.

Na níže uvedených kontaktech si prosím domluvte schůzku:  

Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D., mail:  jitka.sviglerova@lfp.cuni.cz, tel.: +420 603 327 139

Mgr. Ondřej Šauer: mail: ondrej.sauer@tavia.cz

Mgr. Iveta Vacková: tel:+420 606 634 493,

 

Další informace k duševnímu zdraví:

www.opatruj.se

www.nevypustdusi.cz

7. březen 2022 448 dvomi

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

10. červen 2021 2382 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém