Podpora studentů

Centrum podpory výuky – podporujeme váš studijní úspěch

Hlavním posláním Centra podpory výuky je podpořit vás ve vašem úsilí při zvládání studia na LFP. Nově příchozím studentům pomůžeme v rychlejším a efektivnějším přechodu na vysokou školu. 

12. leden 2024 149 cyp

Bezpečnost - Problematika tzv. Aktivní střelec

V souvislosti s tragickým incidentem přinášíme souhrn edukativních materiálů k problematice tzv. Aktivního střelce, které obsahují informace, jak postupovat v případě potenciální a bezprostřední hrozby. 

4. leden 2024 104 cyp

Ombudsmanka na LFP UK

Nezávislý ochránce práv. Je tu pro všechny studenty, akademické pracovníky a ostatní zaměstnance naší fakulty. Nezáleží na tom, zda jste nový student, zkušený profesor, či zaměstnanec v administrativním sektoru. Ombudsman Vám poskytne pomoc a podporu bez ohledu na váš status.

3. leden 2024 155 cyp

Centrum pro studenty LFP UK

Nabízí psychologické poradenství a koučink. Řeší otázky spojené se sexuálním obtěžováním. Pro studenty pořádá během akademického roku semináře, workshopy a přednášky zaměřené na osobní rozvoj. Služeb může využít každý student fakulty, který by rád řešil určité terapeutické téma nebo má jisté obtíže.

3. leden 2024 31 cyp

Krizové linky UK

Řeší akutní naléhavé a krizové situace spojené s ohrožením zdraví či života. Linky jsou určené těm, kteří se potýkají se silnou depresí, úzkostí, panickou atakou či cítí riziko ohrožení života svého nebo jiných osob. 

3. leden 2024 30 cyp

Studentská chatová podpora UK

Je určena pro všechny studující na UK, kteří potřebují podporu, nasměrovat na vhodnou pomoc nebo si jen s někým popovídat, protože jsou osamělí. Studentům se věnují studující pomáhajících profesí (psychologie, sociální práce apod.), kteří procházejí školením a pracují pod vedením garantky a koordinátorky programu a dalších odborníků.

3. leden 2024 104 cyp

Sexuální obtěžování

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

10. červen 2021 3905 dvomi