Výsledky přijímacího řízení

Bodová hranice pro přijetí byla komisí stanovena následovně - studijní program Zubní lékařství 64 bodů, studijní program Všeobecné lékařství 49 bodů. Děkan vyhlásil dne 30.6.2022 doplňovací přijímací řízení na studijní program Zubní lékařství, bodová hranice pro přijetí byla snížena na 60 bodů a dne 2.8.2022 na studijní program Všeobecné lékařství, bodová hranice byla snížena na 48 bodů. 

Výsledky naleznete po přihlášení zde

Informace telefonicky nesdělujeme.

Doplňovací řízení

Doplňovací řízení je zahájeno pokud se ke studiu nezapíše dostatečný počet uchazečů. V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili (dle počtu bodů).

Pokud se při zápisu prvních ročníků, který se koná 24.6. a 19.7.2022 nezapíše dostatečný počet uchazečů, bude zahájeno doplňovací přijímací řízení. 

V doplňovacím přijímacím řízení budou všichni uchazeči, kterých se doplňovací řízení týká písemně osloveni, a to bez ohledu na to, zda-li si podali odvolání. Do doplňovacího řízení jsou uchazeči dle pořadí zahrnuti automaticky.

V případě, že si oslovení uchazeči podali odvolání, musí se nejdříve vyřešit odvolání (odvolací řízení je naplánováno na konec srpna 2022)  a teprve po skončení odvolacího řízení je možné řešit řízení doplňovací. 

Odvolací řízení

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana. V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží.

Odvolání podávejte až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Použijte prosím následující formulář.

Odvolání v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

 

Přijímací řízení - statistické údaje

Studijní program Všeobecné lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2021 321 172 0
2020 406 185 0
2019 459 68 0
2018 276 221 0
2017 503 0 0

 

Studijní program Zubní lékařství          
rok přijetí počet přijatých řádný termín počet přijatých doplňovací řízení počet přijatých odvolací řízení
2021 52 26 0
2020 55 25 0
2019 59 18 0
2018 41 37 0
2017 76 5 0

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém