Vyhlášené výzvy

TA ČR - výzva CHIST ERA Call 2021

Informace o výzvě na podporu výzkumných projektů z oblasti informačních a komunikačních věd a technologií.

15. listopad 2021 154 hor

Vyhlášení veřejné soutěže Bilaterálních projektů ČR-Bavorsko

Informace o vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUABA22 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-BAVORSKO)

11. listopad 2021 121 hor

INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION – LUASK22 (bilaterální projekty ČR-SR)

Informace o výzvě k podávání projektů na podporu bilaterální spolupráce ČR-SR.

26. říjen 2021 181 hor

EHA Research Grants

Informace o vyhlášené výzvě na předkládání projektů Evropské Hematologické asociaci.

26. říjen 2021 168 hor

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže MZ: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 11. 10. 2021 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR 

19. říjen 2021 208 kri

GA ČR - výzva pro podání česko-polských projektů na principu hodnocení LA

Informace o vyhlášené výzvě na podporu projektů ve spolupráci polskou agenturou National Science Centre (NCN). 

20. září 2021 246 hor

Vyhlášení 19. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

10. září 2021 435 hor

GA ČR Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency - National Science Foundation

Informace o výzvě pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

8. září 2021 277 hor

Programy financování Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury

Informace o podpoře bilaterálních projektů.

12. červenec 2021 304 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášeném programu Plzeňské podnikatelské vouchery.

8. červenec 2021 328 hor

Výzva k podávání projektů Mobility Česko-Francie

Informace o výzvě s cílem napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech.

8. červen 2021 332 hor

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
Konání státních zkoušek – magisterský program

Termíny SZZ Chirurgie - [URL] Termíny SZZ Interna (I.IK) - [URL] Termíny SZZ Interna (II.IK) - [URL] [...]

1. prosinec 2021 3

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém