Studentské fórum

Studentské fórum je platforma, která zastřešuje všechny naše studentské spolky. Fórum je určeno pro setkávání studentských spolků, senátorů i jiných aktivních studentů, kteří mají zájem o společné zlepšování fakulty, spolupráci na akcích i komunikaci s fakultou.

Spolky a senátoři se začali pravidelně organizovaně scházet na jaře 2014. Od té doby se 1x měsíčně v budově Šafránkova pavilonu schází zástupci spolků, zástupci studentské části senátu i studenti se zájmem a probírají možnosti a nápady na vylepšení studentského života i studia na naší fakultě. Diskutují se možnosti spolupráce na akcích a možnosti společné žádosti o finanční podporu od fakulty či univerzity.

Prozatím se podařilo:

Internet:

Fakulta:

  • LFP UK přivítala vznik fóra a posílá své zástupce na všechna zasedání.
  • Dosah a šance na realizaci našich podmětů a nápadů se tím výrazně zvýšil.
  • Tento projekt tedy slouží také k usnadnění a zefektivnění kontaktu mezi spolky a vedením fakulty.

World Health day:

  • První velká akce, prokázala, že se spolky dokáží spojit a skvěle zorganizovat i velké akce pro širokou veřejnost.

 

 

 

 

 

Zápis ze setkání SF - 18.5.2015

25. květen 2015 4277 mik

Zápis ze setkání SF - 29.4. 2015

4. květen 2015 3413 mik

Zápis ze setkání SF - 25.3.2015

4. květen 2015 4181 mik

Zápis ze setkání SF - 18.2.2015

5. březen 2015 3620 mik

Zápis ze setkání SF - 6.1.2015

18. leden 2015 4691 mik

Zápis ze setkání SF - 1.12.2014

18. leden 2015 5043 mik

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém