LSS Záchranáři

Logo LSS

Jsme občanské sdružení založené v roce 2007 studenty lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za účelem dalšího sebevzdělávání v oblasti první pomoci.

Life Saving Suppor o.s. (LSS) vzniklo jako reakce na malou hodinovou dotaci věnovanou především praktickému procvičování první pomoci. Našimi členy jsou aktivní studenti různých ročníků všeobecného i zubního lékařství a nově i mladí lékaři, kteří si uvědomují, že brzy budou těmi, koho budou vyhledávat lidé v nouzi. Předpokládáme, že ne vždy budeme mít při sobě správné lékařské vybavení, a proto chceme procvičovat a zdokonalovat své dovednosti v první pomoci.

Scházíme se jednou týdně a probíráme různá témata nejen z oblasti první pomoci, ale i urgentní medicíny nebo medicíny katastrof, přičemž klademe důraz na praktické procvičení. Pro své členy připravujeme reálně namaskované situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Mimo schůzky organizujeme workshopy, exkurze, učíme první pomoc na školách a spolupracujeme s ostatními spolky a organizacemi. Své schopnosti pak prověřujeme na soutěžích v urgentní medicíně.

V současnosti má naše sdružení 35 aktivních členů napříč všemi ročníky.

Jen krátce o tom, co, mimo pravidelné schůzky, děláme:

Organizujeme:

 • Školení první pomoci na středních školách – již proškoleno přes 3000 studentů
 • Soutěž v první pomoci pro studenty středních škol
 • Kroužek první pomoci pro děti ze ZŠ – existuje již 8 let, poslední rok přímo na fakultě (ŠAF)
 • Bezpočet realisticky namaskovaných zásahů pro své členy

Exkurze, workshopy, přednášky:

 • ARK – workshop nácviku zajištění dýchacích cest
 • Záchranná služba – prohlídka sanitky, seznámení se s jejím vybavením i s prací na záchrance
 • Letecká záchranná služba – prohlídka vrtulníku, seznámení se s jeho vybavením i s prací na letecké záchrance
 • Gynekologicko-porodnická klinika – workshop „Porod v terénu“, po teoretickém úvodu si každý na realistickém modelu několikrát vyzkoušel přivést na svět dítě
 • CLS – workshop o bojové medicíně včetně praktického nácviku a prezentace vybavení vojáků
 • PČR – 2 dny pod vedením policie ČR aneb psychologie, zásady bezpečnosti, sebeobrana, ukázka zbraní a jejich dosahu, praktický nácvik ošetřování v nebezpečném prostředí a mnohem více.
 • Seminář sekce mladých lékařů Společnosti pro urgentní medicínu
 • Semináře o urgentní medicíně pořádané ZZS plzeňského kraje
 • Bazén – praktický nácvik záchrany tonoucího pod vedením zkušeného plavčíka

Soutěžíme, reprezentujeme fakultu a získáváme zkušenosti:

Spolupracujeme s:

 • Lékařskou fakultou UK v Plzni
  • Den otevřených dveří, Dny celoživotního vzdělávání, ...
  • Týden vědy – soutěž a přednášky
 • Policií České republiky
  • Cvičení policie ČR a to jak v roli lektorů, tak figurantů.
  • Workshop pro nás
 • Českým červeným křížem
  • Zdravotnické dozory na akcích
  • Organizace 16 soutěží v první pomoci pro žáky ZŠ

 

Stále přijímáme nové členy. Přijďte se podívat :-)

 Facebook: Life Saving Support o.s., email: spolek@lsszs.cz, web: www.lsszs.cz

LSS vsichni

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém