Medicus Pilsensis

Mepi logo

Kdo jsme?

Medicus Pilsensis (MePi) je apolitická, dobrovolná, nezisková organizace sdružující studenty, pedagogy a absolventy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy 

Co chceme? 

Našim hlavním posláním je sdružovat mladé lidi z řad studentů medicínských oborů za účelem reprezentace jejich potřeb a zájmů, rozvíjení studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, šíření humanistických ideálů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

Projekty

Našimi hlavními projekty jsou Večerní vizity - pravidelné přednášky s osobnostmi z řad pedagogů na naší fakultě, ale i dalšími významnými osobnostmi z medicínského prostředí, dále pravidelně pořádáme pro studenty prvních ročníků Medickou beánii a Infotour a potom jiné volnočasové aktivity.

Kontakty

email: medicuspilsensis@gmail.com
facebook: www.facebook.com/MedicusPilsensis
Instagram: medicuspilsensis