Vysokoškolské společenství HORA

Jsme partou převážně katolických vysokoškoláků studujících v Plzni (ZČU, LFP UK), kteří se pravidelně schází každou středu od 19 hodin na mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Po mši svaté následuje od 20 hodin v přilehlém sále program s malým občerstvením.

Programem jsou obvykle přednášky s debatou na různá morální, filosofická a duchovní témata, ale třeba také pokec, hraní deskových her atd.

Každý akademický rok je začátkem října zahajován slavnostní mší Veni Sancte a ukončen koncem června slavnostní mší Te Deum.

Kromě každotýdenních středečních setkání spolek dále organizuje různé společenské či sportovní akce, jako je například zahajovací víkendová akce Get on, Silvestr s Horou nebo prázdninový týdenní Chill out. Kromě toho jezdíme také na víkend na lyže či na vodu.

Členem spolku se může stát každý, kdo nedovršil 30 let věku. Přihlášku lze podat na kterékoli akci spolku, členství však není podmínkou pro účast na společných akcích.

  

Kontakty

Facebook:                   https://www.facebook.com/Vysokoskolskespolecenstvihora

Instagram:                  https://www.instagram.com/klub_hora/

Email:                         klubhora@gmail.com