Spolek lékařů v Plzni

Večery Spolku lékařů v Plzni České lékařské společnosti J. E. Purkyně se tradičně konají ve středu v 18 hodin v Azurové posluchárně nového kampusu LF UK v Plzni na adrese alej Svobody 76.

Večery Spolku lékařů - prosinec 2022

7.12. Večer Neurologické kliniky
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

14.12.  Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.


doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.                                                                         
předseda SL v Plzni                                                              

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

24. listopad 2022 78 cyp

Večery Spolku lékařů - listopad 2022

2.11. Večer Otorhinolaryngologické kliniky
předsedá: doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.

9.11.  Morfologický večer - Večer Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

16.11.  Večer Oddělení léčebné rehabilitace
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

23.11.  Večer Dermatovenerologické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

30.11.  Večer Kliniky zobrazovacích metod
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

doc. MUDr. D. Sedláček,
předseda SL v Plzni 

CSc. prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

27. říjen 2022 122 cyp

Večery Spolku lékařů - říjen 2022

5.10.  Večer Nemocnice PRIVAMED
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

12.10.  Večer Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.
 

19.10.  Večer Kliniky pneumologie a ftizeologie
předsedá: MUDr. S. Kos, CSc.

26.10.  Večer Stomatologické kliniky
Večer u příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Pavla Poleníka, CSc.
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

 

20. září 2022 117 dvomi

Večery Spolku lékařů - září 2022

Od září 2022 se odborné večery SL v Plzni budou konat v Azurové posluchárně Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni UniMeC, alej Svobody 76, 301 00 Plzeň.

6.9. úterý! Večer Oční kliniky
předsedá: doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.

14.9.  Večer Dětské kliniky
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

21.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie
předsedá: doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

11. srpen 2022 220 dvomi

Večery Spolku lékařů - červen 2022

1.6.  Večer Oddělení klinické psychologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.

8.6.  Večer Gynekologicko-porodnické kliniky
předsedá: MUDr. Z. Poklopová
 

15.6.  Večer Chirurgické kliniky
předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc.

22.6. Večer Rokycanské nemocnice
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.
 

29.6.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

19. květen 2022 314 dvomi

Večery Spolku lékařů - květen 2022

4.5.  Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

11.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.
 

18.5.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

25.5. Večer Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předsedá: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

26. duben 2022 235 dvomi

Večery Spolku lékařů - duben 2022

6.4. Večer Transfuzního oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

13.4. Večer Mulačovy nemocnice
Večer bude věnován vzpomínce na MUDr. Jiřího Lišku, CSc.
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.
 

20.4. Večer Kliniky pracovního lékařství
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

27.4. Večer Šiklova ústavu patologie
předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

25. březen 2022 383 dvomi

Večery Spolku lékařů - březen 2022

2.3.  Večer Psychiatrické kliniky a Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.

9.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
 

16.3.  Večer Ústavu soudního lékařství
předsedá: prof. MUDr. J. Baxa, Ph.D.

23.3. Večer Neurochirurgické kliniky
předsedá: prim. MUDr. J. Šebor

30.3. Večer I. interní kliniky
předsedá: as. MUDr. J. Novák, Ph.D.
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR. 

22. únor 2022 369 dvomi

Večery Spolku lékařů - únor 2022

2.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. T. Bergerová

9.2.  Večer se nekoná

16.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

23.2. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc.

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

22. únor 2022 303 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2022

2.2.  Večer Neonatologického oddělení
předsedá: MUDr. T. Bergerová

9.2.  Večer se nekoná

16.2.  Večer Urologické kliniky
předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

23.2. Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky
předsedá: prof. MUDr. M. Pešek, CSc
 

Prosíme všechny přednášející i posluchače večerů SL, aby se řídili aktuálně platnými opatřeními vlády a MZČR.

19. leden 2022 474 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém