Open Access

Open access (otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.  

Existují dva základní modely open access – „zelená cesta“ a „zlatá cesta“:  

1) zelená cesta (green open access) je nadstavbou k tradičnímu způsobu publikování prostřednictvím vědeckých časopisů. Autor dál publikuje své články v časopisech s přístupem založeným na předplatném nebo v otevřených časopisech, ale zároveň plné texty ukládá a zpřístupňuje v‘otevřeném digitálním repozitáři (tzv. je autoarchivuje). Vhodný otevřený repozitář lze najít v databázi otevřených repozitářů OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) 

2) zlatá cesta – (gold open access) je založena na publikování v recenzovaných otevřených vědeckých časopisech. V případě této cesty je otevřený přístup k publikaci zajištěn vydavatelem. U některých otevřených časopisů je placen publikační poplatek (article processing charge, APC); vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v databázi otevřených časopisů DOAJ (Directory of Open Access Journals). 

Více informací k open access, predátorským časopisům a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.  

Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora open access. Aktuální seznam najdete na webu Ústřední knihovny UK: https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/open-access/open-access-na-uk/fakultni-podpora-oa/ 

Fakultní koordinátor open access: 
Mgr. Libuše Stupavská
E-mail: libuse.stupavska@ruk.cuni.cz 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém