Informační zdroje a IT služby

Mobilní signál v nové budově kampusu LFP / Wi-Fi volání

Vážení,

je obecně známou skutečností, že se v některých patrech potýkáme s nevyhovujícím mobilním signálem GSM a LTE. Plánujeme a připravujeme jeho posílení pomocí kabelového rozvodu v rámci celé budovy. Realizace zatím není zcela závazně dohodnutá, o dalším průběhu vám budeme dále informovat. V současné době doporučujeme pro zlepšení kvality vašeho mobilního volání a posílání SMS možnost využít Wi-Fi sítě Eduroam. Více informací v článku.

 

25. květen 2023 83 cyp

Česko-anglický slovníček pojmů v univerzitních předpisech

Jako pomůcku pro překlad NEJEN univerzitních předpisů nabízí UK slovníček, který najdete ke stažení na webu https://cuni.cz/UK-8268.html. Kromě obecných akademických pojmů zahrnuje i přehled českých klasifikačních stupňů a názvy pro formy kontroly studia (zkoušky, zápočty, testy...). Slovník sestavili na Právnické fakultě UK, přes adresuslovnicek@ruk.cuni.cz lze k němu případně zasílat dotazy.

10. leden 2019 2274 dvomi

Memorix histologie nejlepší učebnicí roku

Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 v oborech lékařsko-farmaceutických získala kniha Memorix histologie a kolektiv jejích autorů, z nichž na prvních místech stojí MUDr. Jan Balko z 2. lékařské fakulty UK, doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni a doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

20. listopad 2017 3336 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém