informační zdroje a IT služby

Open access: Využijte vouchery a slevy na publikační poplatky

Autoři Univerzity Karlovy mají u některých vydavatelů nárok na slevu nebo úplné prominutí publikačního poplatku (article processing charge, APC). Korespondenční autoři z UK mohou využít např. slevu 10% na publikování u MDPI nebo 15% u Royal Society of Chemistry. Plné prominutí open access publikačních poplatků je možné u Karger Publishers.

Aktuálně: Vydavatel Lippincott Williams & Wilkins poskytuje do konce roku 2022 právo na odpuštění celkem 5 publikačních poplatků k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult Univerzity Karlovy v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health. Přerozdělení těchto slevových tokenů mezi autory z oprávněných fakult funguje na principu “first come, first served”.

Podrobnosti o podmínkách slev najdete na www.openscience.cuni.cz, případně kontaktujte fakultní koordinátorku open access Mgr. Libuši Stupavskou na openaccess@lfp.cuni.cz.

10. prosinec 2021 279 dvomi

Česko-anglický slovníček pojmů v univerzitních předpisech

Jako pomůcku pro překlad NEJEN univerzitních předpisů nabízí UK slovníček, který najdete ke stažení na webu https://cuni.cz/UK-8268.html. Kromě obecných akademických pojmů zahrnuje i přehled českých klasifikačních stupňů a názvy pro formy kontroly studia (zkoušky, zápočty, testy...). Slovník sestavili na Právnické fakultě UK, přes adresuslovnicek@ruk.cuni.cz lze k němu případně zasílat dotazy.

10. leden 2019 1888 dvomi

Memorix histologie nejlepší učebnicí roku

Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 v oborech lékařsko-farmaceutických získala kniha Memorix histologie a kolektiv jejích autorů, z nichž na prvních místech stojí MUDr. Jan Balko z 2. lékařské fakulty UK, doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni a doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

20. listopad 2017 3003 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém