Garanti oborů SV na LFP

Základní obory - lékaři Garant UK LF Plzeň
alergologie a klinická imunologie prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
panznerp@fnplzen.cz
377 104 343
angiologie MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.
sterbakovag@fnplzen.cz
377 103 309 
anesteziologie a intenzivní medicína prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
benesj@fnplzen.cz
377 104 389
cévní chirurgie doc. MUDr. Bohuslav Čertík, Ph.D.
certik@fnplzen.cz
377 104 275
dermatovenerologie prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
pizinger@fnplzen.cz
377 402 148
dětská a dorostová psychiatrie MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.
podlipny@fnplzen.cz
377 103 209
dětská chirurgie MUDr. Jana Bierhanzlová
bierhanzlova@fnplzen.cz
377 104 176
dětská neurologie MUDr. Jitka Rokytová, MHA
rokytova@fnplzen.cz
377 103 457
dětské lékařství prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
sykorajo@fnplzen.cz
377 104 330
endokrinologie a diabetologe prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
rusavy@fnplzen.cz
377 103 517
gastroenterologie  MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.
kozeluhova@fnplzen.cz
377 103 322
geriatrie MUDr. Kateřina Soukupová
soukupovak@fnplzen.cz
377 402 141
gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.
preslj@fnplzen.cz
377 105 232

hematologie a transfuzní lékařství MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
jindra@fnplzen.cz
377 103 722
hygiena a epidemiologie prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
pazdiora@fnplzen.cz
377 402 926
chirurgie prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
molacek@fnplzen.cz
377 104 270
infekční lékařství doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
sedlacek@fnplzen.cz
377 402 232
kardiochirurgie MUDr. Tomáš Hájek
hajekt@fnplzen.cz
377 104 136
kardiologie prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
rokyta@fnplzen.cz
377 103 160
klinická biochemie prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
racek@fnplzen.cz
377 104 233
klinická onkologie prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
finek@fnplzen.cz
377 105 500
lékařská genetika MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
subrti@fnplzen.cz
377 402 800
lékařská mikrobiologie RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
fajfrlik@fnplzen.cz
377 402 070
maxilofaciální chirurgie MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
hrusak@fnplzen.cz
377 104 702 
nefrologie prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
reischig@fnplzen.cz
377 103 650, 377 103 573
neurochirurgie doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
pribanv@fnplzen.cz
377 104 370
neurologie MUDr. Jiří Polívka, CSc.
polivka@fnplzen.cz
377 103 400
nukleární medicína prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
ferda@fnplzen.cz
377 103 440
oftalmologie doc. MUDr. Rusňák Štěpán Ph.D.
rusnak@fnplzen.cz
377 104 400
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí prof. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.
matejka@fnplzen.cz
377 103 958
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku doc. MUDr. David Slouka, Ph.D.
slouka@fnplzen.cz
377 402 143
patologie prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
skalova@fnplzen.cz
377 402 545
plastická chirurgie doc. MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
treskovai@fnplzen.cz
377 103 677
pneumologie a ftizeologie doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
terl@fnplzen.cz
377 402 716
pracovní lékařství as. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.
machartova@fnplzen.cz
377 103 600
praktické lékařství pro děti a dorost  
psychiatrie prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
veveraj@fnplzen.cz
377 103 100
radiační onkologie prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
finek@fnplzen.cz
377 105 500
radiologie a zobrazovací metody prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
ferda@fnplzen.cz
377 103 440
rehabilitační a fyzikální medicína MUDr. Andrea Kunschová
kunschovaa@fnplzen.cz
377 104 201
revmatologie MUDr. David Suchý, Ph.D.
suchyd@fnplzen.cz
377 402 239
soudní lékařství MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
dvorakm@fnplzen.cz
377 593 382
traumatologie doc. MUDr. Jaroslav Zeman, Ph.D.
zemanj@fnplzen.cz
377 103 317
urgentní medicína MUDr. Roman Bosman
bosman@fnplzen.cz
377 104 381
urologie prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
horam@fnplzen.cz
377 402 225
vnitřní lékařství prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
matejovic@fnplzen.cz
377 103 500
všeobecné praktické lékařství  
Základní obory - zubní lékaři Garant UK LF Plzeň
orální a maxilofaciální chirurgie MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
hrusak@fnplzen.cz
377 104 702 
ortodoncie MUDr. Hana Böhmová
bohmovah@fnplzen.cz
377 104 712
klinická stomatologie

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer Ph.D.
hauerl@fnplzen.cz
377 104 700

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém