Obory specializace

Po úspěšném absolvování studia na lékařské fakultě může lékař podat žádost o zařazení do specializačního oboru dle jím zvolené specializace, a to na základě Přílohy č. 1 Zákona č. 95/2004 Sb.

Jeho novela, účinná do 01.07.2017, specifikuje náležitosti specializačního vzdělávání a stanoví 43 základních oborů pro lékaře a 3 základní obory pro zubní lékaře.

Specializační vzdělávání je rozděleno do dvou částí – základní kmen a vlastní specializovaný výcvik.

Základní kmen trvá 30 měsíců (u nových VP) nebo 24 měsíců u lékařů zařazených do specializačního vzdělávání před 01.07.2017. Vzdělávání v základním kmeni je ukončeno zhodnocením praxe, v řadě oborů povinným kurzem a testem a kmenovou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží lékař certifikát. Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání před 01.07.2017 obdrží certifikát na základě podané žádosti a splnění předepsaných podmínek pro jeho vydání.

Vlastní specializovaný výcvik navazuje na základní kmen a jeho délku určuje vzdělávací program (12 – 60 měsíců).

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém