Zařazení do oboru

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání zajišťují pověřené organizace - lékařské fakulty na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené s MZČR.

K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém