Zařazení do oboru

Zařazení do oboru specializačního vzdělávání zajišťují pověřené organizace - lékařské fakulty na základě Veřejnoprávní smlouvy uzavřené s MZČR.

K dispozici jsou Vám další podsekce: