Akreditovaná pracoviště

Seznam akreditovaných pracovišť zveřejňuje MZČR na svých webových stránkách v Katalogu akreditací, ve kterém lze jednoduše a rychle vyhledávat akreditace dle IČ či názvu poskytovatele jak „starých“ VP 2005 – 2015, tak akreditace základních kmenů a vlastních specializovaných výcviků platných pro lékaře zařazené do SV po 01.07.2017.

Praxe absolvovaná dle všech vzdělávacích programů vydaných v letech 2005 – 2020 musí být uskutečněna v akreditovaném zařízení, s výjimkou vzdělávacích programů z roku 2005, které do 31.03.2013 požadují praxi v akreditovaném zařízení pouze zčásti.

 

Změna platnosti akreditací pracovišť od 15.10.2020

Lékaři zařazení do oboru do 30.06.2017 (postupující dle původních VP 2005 – 2015)

Pracoviště, která měla platnou akreditaci pro VP 2005 – 2015 k datu 30.06.2017, mohou i nadále uskutečňovat vzdělávání, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu dalších 10 let od nabytí účinnosti Zákona  č. 67/2017, kterým byl novelizován Zákon č. 95/2004 Sb., tj. od data 01.07.2017.

Lékaři zařazení do oboru v době od 01.07.2017

Absolvování odborné praxe pro základní kmen na pracovišti, které bylo před 30.06.2017 akreditováno podle VP platných přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťovalo i po 30.06.2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 397/2020 Sb. (tj. do 14.10.2020) podalo žádost o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za praxi na akreditovaném pracovišti podle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. (Přechodné ustanovení § 3, odst. 1 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovaném pracovišti a musí zažádat MZČR o udělení výjimky a započtení této praxe.

Absolvování odborné praxe v oboru pediatrie na pracovišti, které bylo před 30.06.2017 akreditováno pro obor dětské lékařství dle původních VP, a toto vzdělávání zajišťovalo i po 30.06.2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti Vyhlášky č. 397/2020 (tj. do 14.10.2020) podalo žádost o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za odbornou praxi pro obor pediatrie, která byla absolvována na akreditovaném pracovišti podle Vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace dle Vyhlášky č. 221/2018 Sb. (Přechodné ustanovení § 3, odst. 2 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.).

Pokud pracoviště nesplňuje výše uvedené, pracuje lékař na neakreditovaném pracovišti a musí zažádat MZČR o udělení výjimky a započtení této praxe.

Akreditace udělená pracovišti dle Vyhlášky č. 221/2018 se považuje za akreditaci udělenou dle Vyhlášky č. 397/2020.

Přechodné ustanovení § 3 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.

Znění přechodného ustanovení § 3 Vyhlášky č. 397/2020 Sb.

Soubory ke stažení:
25. únor 2021 252 sim

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém