Ples studentů LFP UK

V roce 2023 byla obnovena tradice fakultního plesu. Jeho organizace se ujali studenti a již pod novu značkou MEDPLES jej nadále pořádají v tradičním březnovém termínu. První ročník proběhl 6. 3. 2023, v letošním roce se konal 5. 3. Ples má záštitu Lékařské fakulty v Plzni UK.

medples-107

Cena děkana

Od roku 2024 je v rámci plesu udělována Cena děkana LFP těm studentům, kteří se výrazně podílejí na rozvoji a propagaci fakulty, popularizaci vědy a dalších projektech.

MUDr. Terezie Zelenková

Zakladatelka a jedna z moderátorek fakultního podcastu Medicína Srdcem, který se prostřednictvím rozhovorů se zajímavými hosty věnuje aktuálním tématům z prostředí medicíny a zdraví.

Marek Brousil

Vítěz národního a reprezentant mezinárodního kola soutěže Fame Lab, kde si svým vystoupením Zprasená játra – nová naděje získal pozornost poroty i široké veřejnosti. Zábavným způsobem prezentuje vědecké pokroky v oblasti jaterních náhrad.


Uplynulé ročníky

MEDPLES 2024

MEDPLES 2023

Fotogalerie
Fotokoutek heslo: smilefie
Video