Fakultní tisková zpráva

Memorix histologie nejlepší učebnicí roku 2016

Zveřejněno: 04.04.2017

Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy učebnic Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku. Tato cena je udělována v oborech společenských a humanitních, lékařsko-farmaceutických a přírodních a matematicko-fyzikálních. Cena je nazvána po dlouholetém řediteli univerzitního Nakladatelství Karolinum.
V listopadu 2017 bylo vyhlášeno vyhodnocení nominací za loňský rok. Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 v oborech lékařsko-farmaceutických získala kniha Memorix histologie a kolektiv jejích autorů, z nichž na prvních místech stojí MUDr. Jan Balko z 2. lékařské fakulty UK, doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni a doc. RNDr. Ivan Varga, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Jedná se po 30 letech o první komplexní učebnici histologie vzniklou na území bývalého Československa, která je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů. Do učebnice byly vtěleny jak zkušenosti vyučujících histologie a předmětů na ni navazujících v rámci kurikula lékařských fakult v ČR a v SR, tak požadavky a připomínky studujících. Přehledně členěný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s velkým množstvím originálních barevných obrázků a mikrofotografií. Součástí jsou rozhodovací algoritmy pro určování preparátů a stovky klinických poznámek, které ukazují využití znalostí z histologie v dalších oborech. České názvosloví je důsledně propojeno s pojmy latinské Terminologia histologica. Kniha obsahuje více než 250 velkých a detailně popsaných mikrofotografií.

„Prakticky všechny zásady, na nichž knížka stojí, formuloval už Komenský a známe je od našich pedagogických vzorů – názornost a přehlednost, návaznost a systematičnost, oddělení informací zásadních od těch ostatních, pobídka k aktivnímu získávání zkušeností, přiměřenost učiva a nakonec opakování,“, říká doc. Zbyněk Tonar, jeden z oceněných autorů. „Na knížce si vážím zejména toho, že byla recenzována řadou patologů a lékařů klinických oborů, pro jejichž výuku se snažíme naše studenty připravit – nehledali jsme pochvalu, ale účelnou kritiku a způsob, jak knihu vylepšit tak, aby se později studenti naší LF nemuseli alespoň pár let nic zásadního ‚přeučovat‘, ale aby mohli v dalších předmětech navazovat a znalosti prohloubit. Byla recenzována i studenty ze všech lékařských fakult ČR, kteří připomínkovali její srozumitelnost tak, aby nic nezůstalo nevysvětleno.“

Studenti i učitelé ocení schémata a rozhodovací algoritmy, jež jim pomohou při určování preparátů, ale také stovky klinických poznámek, které zdůrazní význam histologie. Zájem o učebnici tohoto formátu se potvrdil i tím, že během prvních 8 měsíců se prodal téměř celý náklad (2000 kusů) prvního vydání a připravilo se vydání druhé. Knihu vydalo nakladatelství Triton.

http://www.histologie.memorix.cz/

memorix