Fakultní tisková zpráva

Paní Eva Pavlová debatovala se studenty na LFP

Zveřejněno: 26.02.2024

Plzeň, 24. 1. 2024 – V rámci dvoudenní návštěvy prezidentského páru v Plzeňském kraji navštívila paní Eva Pavlová v úterý 23. 1. 2024 Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy, kde se zapojila do debaty odborníků, zástupců LFP a studentů k problematice hrozícího nedostatku praktických lékařů pro děti a dorost v České republice.

První dámu na LFP uvítali předseda akademického senátu doc. Aleš Kroužecký, proděkanka LFP pro rozvoj a vnější vztahy prof. Dana Müllerová a MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů a zároveň externí vyučující na LFP. Diskuse se za odbornou veřejnost dále zúčastnili Mgr. Alena Vrbová, sociální pedagožka a členka neziskového projektu Duševní servis, a MUDr. Pavla Šandová, praktická lékařka pro děti a dorost, působící ve Stříbře. Převahu účastníků besedy tvořili studenti lékařské fakulty – jednak ti, kteří si již zvolili pediatrii jako svou budoucí specializaci, jednak ti, kteří o tomto zaměření pro sebe uvažují.

Vysoké procento stávajících praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v ČR se blíží důchodovému věku. Účastníci debaty na LFP diskutovali o výzvách, kterým čelí oblast pediatrické péče, a sdíleli své názory a zkušenosti s přítomnými studenty. Beseda se odehrála na půdě Ústavu hygieny a preventivní medicíny. „Pro kvalitu života jednotlivce i pro efektivní vynakládání veřejných prostředků na zdravotní péči je zásadní začít s prevencí již v dětském věku,“ říká jeho vedoucí prof. Müllerová. „Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou po rodičích těmi prvními, kdo se v životě jednotlivce starají o prevenci – ať už jde o preventivní prohlídky, očkování nebo obecnou edukaci. Proto náš ústav uvítal ve své výuce přednášky MUDr. Šebkové, díky nimž se i medici mohou vzdělat o prevenci v pediatrické péči.“ Paní Eva Pavlová se zajímala o to, jakou motivaci studenti k zaměření na péči o dětské pacienty mají a jakou podporu by uvítali k tomu, aby si po absolvování lékařské fakulty zvolili právě cestu PLDD. Ocenila moderní zázemí Lékařské fakulty v Plzni, která sídlí v novém kampusu poskytujícím špičkové výukové a výzkumné vybavení a komfort jak pro studenty, tak pro vyučující. „To, jak se staráme o naše děti, odráží podobu naší společnosti. Z tohoto důvodu jsem podpořila téma pediatrie a PLDD, protože v prevenci a komplexní péči o děti vidím obrovský význam. Naše investice do zdraví a vzdělání nejmladších generací je investicí do budoucnosti nás všech,” okomentovala své zapojení do této problematiky paní Eva Pavlová.

Z debaty vyplynulo jednotné odhodlání zajistit, že v budoucí generaci lékařů bude dostatek těch, kteří si zvolí náročnou, ale zároveň nezbytnou oblast medicíny – praktické lékařství pro děti a dorost – jako svou specializaci. Diskuse rovněž zdůraznila význam spojení teoretického vzdělání s praktickou zkušeností a přednosti moderního vybavení, jaké poskytuje nový kampus Lékařské fakulty v Plzni.

Lékařská fakulta v Plzni – Inovativní prostředí pro vzdělání a výzkum

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zažívá novou etapu své historie, která vrcholila kompletním přesunem do moderního kampusu v aleji Svobody. Jeho budování začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 pak v aleji Svobody vyrostlo sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty výzkumné Biomedicínské  centrum. V roce 2016 bylo budování hlavní budovy dokončeno výstavbou posluchárny pro 200 osob. První etapa výstavby UniMeC zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 mil Kč. Druhá etapa, dokončená v červnu 2022, stála 1,84 miliardy korun. Nová budova je vybavena špičkovými technologiemi, například simulačním centrem, které slouží pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Velkou výhodou je umístění nového kampusu v těsném sousedství fakultní nemocnice, kam studenti docházejí na praktickou výuku.

LFP každoročně přijímá více než 300 studentů na všeobecné a 50 na zubní lékařství. V celkovém počtu více než 2000 studentů a dalších 200 postgraduálních studentů se LFP řadí dle velikosti na druhé místo mezi pěti lékařskými fakultami Univerzity Karlovy a zaujímá významné místo v přípravě budoucích lékařů.

Kontakt:

Ing. Barbora Černíková
e:     barbora.cernikova@lfp.cuni.cz
t:      377 593 446,
m:    775 856 969