Fakultní tisková zpráva

Přijetí projektu Posílení a rozvoj kapacity Simulačního centra LFP UK

Zveřejněno: 10.07.2024

Přijetí projektu Posílení a rozvoj kapacity Simulačního centra Lékařské fakulty v Plzni významně přispěje ke zkvalitnění specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Plzeň, 10. 7. 2024

Dne 26. 6. 2024 bylo poskytovatelem dotace Ministerstvem zdravotnictví vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Posílení a rozvoj kapacity Simulačního centra Lékařské fakulty v Plzni, čímž mohl být tento projekt oficiálně posunut do fáze realizace.

V rámci projektu bude pro Simulační centrum Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy (SIM|PL) pořízeno vybavení, které umožní ve významně větší míře než dosud integrovat prvky pokročilé simulace do specializačního a celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Jedná se především o vybavení pro nácvik pokročilých technik laparoskopické a robotické operativy a dále modulů, které rozšíří možnosti současného vybavení o pokročilé metody a postupy.

Rozšíření vybavení a kapacity Simulačního centra bude mít přímý a významný vliv a přínos pro absolventy výcviku v Simulačním centru na několika úrovních.

Nejen, že dojde k dalšímu rozvoji týmové a mezioborové spolupráce, významně se také zlepší technické, komunikační a rozhodovací kompetence postgraduálních školenců. Dále budou zavedeny standardy pro vyhodnocení práce účastníků a vytvořeny metodiky testování dovedností a znalostí postgraduálních školenců s další možností vývoje vlastních scénářů simulačních programů.

Projekt Posílení a rozvoj kapacity Simulačního centra Lékařské fakulty v Plzni je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví, Národní plán obnovy

Výzva: 31_23_086, 10. výzva 6.1.1.1 Posílení a rozvoj kapacit simulačních center

Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_086/0008514

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2025

Kontakt:

Ing. Barbora Černíková
e:     barbora.cernikova@lfp.cuni.cz
t:      377 593 446,
m:    775 856 969