• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Organizace výuky v letním semestru akademického roku 2020/2021

S ohledem na doporučení RUK a současnou epidemiologickou situaci bude  probíhat výuka v letním semestru následujícím způsobem:

1/ Přednášky budou organizovány distančním způsobem

2/ Praktická výuka  bude probíhat prezenční formou s ohledem na aktuální protiepidemická pravidla, v případě nutnosti karanténních opatření přechází výuka na distanční formu po dobu nezbytně nutnou. Nutnost použití ochrannými prostředky studenty zůstává v platnosti, při výuce na klinických pracovištích respirátor FFP2 ...

[... celý článek]

19. únor 2021 1093
Post

Usnesení 159. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 159. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR, které bylo přijato Plénem ČKR v závěru zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 18. února 2021 hybridní formou (prezenčně pouze čtyři účastníci na Akademii výtvarných umění v Praze; ostatní, včetně hostů, on-line prostřednictvím platformy ZOOM).

[... celý článek]

19. únor 2021 244
Post

Prohlášení ADLF k pracovnímu zapojení studentů ve zdravotnických zařízeních II.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR s obavami sleduje nepříznivou epidemiologickou situaci a narůstající přetížení nemocnic, které trvá přesto, že tisíce studentů medicíny již třetí semestr dobrovolně a obětavě pomáhají českému zdravotnictví. Jen málokdo si dokáže představit, jak obtížné je skloubit tuto pomoc s velmi náročným studiem.

[... celý článek]

18. únor 2021 253
Post

Budova děkanátu – aktuální stav

Po havárii na budově děkanátu v říjnu 2020 pokročily opravy do dalšího stadia. Práce na opravě římsy jsou již dokončeny, mimo jiné byl opraven a zpevněn krov budovy. Opravena byla střešní krytina v místě poškození a vnější omítka uliční fasády byla sjednocena do pravidelného tvaru. Až nastanou vyhovující klimatické podmínky (tedy zejména až nebude mrznout), opatříme celou fasádu děkanátu novým nátěrem. Proto také zatím u budovy stále stojí lešení, které bude pro tyto dokončovací práce využito. Byl ale již demontován bezpečnostní „tunel“, který vedl ke vchodu

[... celý článek]

10. únor 2021 417
Post

Facultas nostra – únor 2021

V novém roce Vás zdravíme i novým číslem našeho časopisu. Doufáme a přejeme si, abychom reportáže už brzy psali z „živých“ akcí, a ne jen z těch online. V tomto čísle píšeme třeba o tom, jak proběhl náš virtuální Den otevřených dveří.

V rozhovoru s prof. O. Topolčanem si přečtete o chodu „jeho“ Oddělení imunochemické diagnostiky, o personalizované medicíně, biobankách, ale i o aktuální covidové pandemii a zkoumání ochranné role vitamínu D.

V závěru roku 2020 ukončil své dlouholeté, rozsáhlé a pozoruhodné působení na naší fakultě doc. F. Vožeh, který mj. po 20 let vedl Ústav patologické fyziologie. U příležitosti svého odchodu nám poskytl rozhovor. Všechny jeho sdílené vzpomínky se nám do časopisu nevešly a v nezkrácené podobě si je můžete přečíst zde.

Přejeme příjemné čtení!

10. únor 2021 78
Post

Smuteční oznámení

Se smutkem sdělujeme zprávu, že 2. února 2021 nás navždy opustila dlouholetá zaměstnankyně našeho Střediska vědeckých informací, paní Zlata Nováková.

5. únor 2021 616
Post

Informace pro uchazeče

Upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky ke studiu je možné podávat do 28.2.2021.

Dne 27. ledna 2021 proběhl online Den otevřených dveří LF UK v Plzni. Všechny důležité informace včetně videozáznamů najdete v samostatném článku: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5529-den-otevrenych-dveri-lf-uk-v-plzni.html

3. únor 2021 397
Post

Organizace výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni počínaje dnem 4. ledna 2021

Ročník 1. – 4.
Výuka probíhá dle platného rozvrhu prezenčně v prvních třech týdnech roku 2021 od 4. ledna do 22. ledna 2021.

Ročník 5.
Výuka dle blokového rozvrhu a dále dle doplňujících bloků podle registrace jednotlivých studentů

Ročník 6.
Beze změny, dle rozpisu

29. prosinec 2020 1007
Post

Stanovisko pěti lékařských fakult UK k očkování proti nemoci covid-19

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LF Plzeň a LF Hradec Králové) jednoznačně podporují názor, že očkování je jedinou cestou, jak dosáhnout návratu k normálnímu životu společnosti – tedy k životu bez roušek, k normálnímu společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu, k cestování bez omezení. Kromě toho je očkování a tím potlačení nemoci v populaci cestou, jak vrátit normální pracovní rytmus i do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

[... celý článek]

15. prosinec 2020 5685

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém