Fakultní tisková zpráva

Projekt Chaperon posunul onkologický výzkum v Biomedicínském centru na špičkovou světovou úroveň

Zveřejněno: 25.04.2024

Plzeň, 24. 4. 2024 – Ve čtvrtek 25. dubna vrcholí na Lékařské fakultě v Plzni závěrečnou konferencí projekt CHAPERON – ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology, který začal v srpnu 2019 a obnášel grant ve výši přibližně 2,5 milionu eur. Díky němu se podařilo do Biomedicínského centra fakulty přivést excelentního vědce v oblasti výzkumu rakoviny profesora Kari Hemminkiho, který na fakultě založil a vede Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění.

Závěrečná konference projektu Chaperon se uskuteční 25. dubna 2024 od 9:00 v kongresovém centru Parkhotelu Plzeň. Slavnostního zahájení se ujme rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková. „Úspěšná realizace projektu Chaperon mě velmi těší. Věřím, že výsledky výhledově přispějí k lepší péči a prevenci v oblasti onkologie. Projekt navíc pozitivně ovlivnil celou řadu vnitřních procesů uvnitř fakulty, které přispívají k větší otevřenosti a internacionalizaci a tím i kvalitě jak ve vědě a výzkumu, tak i třeba vzdělávání mladých akademických pracovníků a pracovnic na Univerzitě Karlově,“ komentuje rektorka.

Na počátku stála jedna z výzev evropského projektu ERA Chair, ve které Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy uspělo v roce 2019 jako jeden z tehdy pouhých čtyř úspěšných žadatelů v České republice. Výzkum rakoviny patří od počátku k prioritám Biomedicínského centra, mimo jiné i proto, že Plzeňský kraj je bohužel místem s vysokým výskytem zhoubných nádorů, zejména tlustého střeva, ledvin nebo močového měchýře.

Smyslem projektu Chaperon bylo přivést do centra světovou úroveň know-how a významně doplnit již existující vysoce kvalitní výzkumné týmy. Profesor Kari Hemminki sestavil v Plzni desetičlenný mezinárodní tým s účastí českých vědců, který bude pod jeho vedením pokračovat ve výzkumu i po ukončení projektu Chaperon v červnu 2024.

„Pochopení mechanismů interakce imunitního systému s nádorovou tkání může pomoci vyvinout metody včasné detekce. Srovnání epidemiologických výsledků mezi jednotlivými zeměmi by mělo poukázat na klinické postupy zlepšující péči o onkologické pacienty. Velká část práce kolem projektu se zabývá molekulární genetikou a genetickou epidemiologií. Základní myšlenkou je pochopit, proč existuje dědičnost rakoviny, jaký může být genetický základ,“ vysvětluje prof. Hemminki přínos projektu pro boj s rakovinou.

Profesor Kari Hemminki je naprosto mimořádnou, celosvětově respektovanou osobností v oblasti genetiky a epidemiologie nádorových onemocnění. Pochází z Finska a studium medicíny absolvoval na univerzitě v Helsinkách. V roce 1975 se stal docentem biochemie a již v postdoktorském studiu se věnoval molekulární biologii na Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru v USA. Je emeritním profesorem Německého centra pro výzkum rakoviny (Deutsches Krebsforschungszentrum – DKFZ) v Heidelbergu, kde od roku 2003 do června 2019 vedl oddělení epidemiologie rakoviny. Působil také na Karolinska Institute ve Stockholmu.

Za necelých pět let dokázal profesor Hemminki se svým týmem na Lékařské fakultě v Plzni publikovat přes sto impaktovaných publikací, z čehož 40 bylo otištěno v periodikách prvního kvartilu. V květnu 2023 umožnilo působení profesora Hemminkiho na Lékařské fakultě v Plzni uspořádat v Praze prestižní mezinárodní konferenci Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers (CUCAP), která hostila jedny z nejvýznamnějších světových odborníků na výzkum těchto onkologických diagnóz, zejména s ohledem na genomické faktory jejich vzniku, diagnostiky a léčby.

V průběhu projektu uspěla Lékařská fakulta v Plzni se žádostmi o další navazující granty (zejména od Ministerstva zdravotnictví ČR, Grantové agentury ČR a z Operačního programu Jan Amos Komenský). Toto financování umožní další existenci vytvořeného týmu v příštích letech, nezávisle na finančních zdrojích Univerzity Karlovy. Započatý výzkum tak bude v plzeňském Biomedicínském centru pokračovat.

Projekt Chaperon je financován z programu Evropské unie Horizont 2020, č. grantové smlouvy 856620.

Kontakt:

Ing. Barbora Černíková
e:     barbora.cernikova@lfp.cuni.cz
t:      377 593 446,
m:    775 856 969