• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Zástupci LFP v Akademickém senátu UK pro další období zvoleni

Ve dnech 23. - 24. 11. 2021 se konaly volby do AS UK za Lékařskou fakultu v Plzni. Volili se dva kandidáti z řad akademických pracovníků a dva kandidáti z řad studentů, kteří jsou členy akademické obce. Za akademickou část byli zvoleni prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., a MUDr. Karel Ježek, Ph.D. Ve studentské části AS UK nás budou od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2025 reprezentovat Karel Mikulčák a David Kverka. Podrobnosti o volbách jsou v sekci Akademický senát.

7. prosinec 2021 18
Post

Odešel doc. Zdeněk Kasl

Ve věku 88 let nás opustil doc. MUDr. Zdeněk Kasl, CSc., který působil na Otorhinolaryngologické klinice LF a FN Plzeň. Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 ve 14:30 hod ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v Plzni. Spolu s rodinou vzpomínáme!

29. listopad 2021 339
Post

Zlatá pamětní medaile UK pro prof. Milenu Králíčkovou

Ve čtvrtek 25. listopadu Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ocenila osm významných osobností, jejichž profesní život je spojen s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal rektor UK prof. Tomáš Zima. Mezi oceněnými je i prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., zvolená kandidátka na rektorku UK, která na Lékařské fakultě v Plzni vede Ústav histologie a embryologie a jeden z výzkumných programů Biomedicínského centra. Prof. Králíčková získala zlatou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy. Blahopřejeme! 

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14053&locale=cz

26. listopad 2021 243
Post

Medicína srdcem - 14. díl

Tentokrát naše pozvání přijal student LFP UK Roland Novotný, který je známý mimo jiné i pod přezdívkou “věčný student”. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a u technického zaměření zůstal i v rámci vysokoškolských studií. Přesto se následně rozhodl splnit si svůj sen a vydat se jinou cestou, cestou medicínskou. Nyní o svých zkušenostech píše na svém blogu vecnyystudent.blogspot.com a motivuje na Instagramu jako @roly_troli. Společně jsme si povídali o jeho začátcích na medicíně, o jeho koníčcích a lásce ke studiu. Také jsme se dotkli tématu fitness coachingu, kterému se rovněž věnuje.  

25. listopad 2021 194
Post

Lékařská fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití budov, které opouští

Plzeň, 22. listopadu 2021 – Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022. Nyní probíhá průzkum trhu, s nímž fakultě pomáhá tým infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.

22. listopad 2021 484
Post

Nová mimořádná opatření od 22.11.

Vážené studentky, vážení studenti, 

dne 18. 11. 20201 bylo vyhlášeno nové usnesení vlády ČR č. 1032, kterým se s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. mění mimořádné opatření ze dne 27. října 2021 (č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN).

[... celý článek]

20. listopad 2021 715
Post

Studenti studentům - Studentská komora Akademického senátu UK

Milé studentky, milí studenti,

určitě si každý z nás po třech semestrech distanční výuky uvědomuje, jak cenné je, že se opět můžeme potkávat, vídat své vyučující na přednáškách, diskutovat na seminářích, osvojovat si dovednosti na cvičeních či praxích. Minulý rok byl pro ty, kteří nastupovali na vysokou školu, obzvlášť obtížný. I za normálních okolností je přechod do neznámého prostředí a odloučení od rodiny a přátel náročný. Nyní byl navíc ztížen tím, že existovaly jen omezené možnosti, jak se do nového sociálního prostředí začlenit. Mimořádné komplikace ale zažili i ti z nás, kteří měli pracovat na svých závěrečných pracích, což v mnohých oborech nebylo možné.

17. listopad 2021 303
Post

Ochrana dýchacích cest od 15. 11. 2021

Nové opatření vlády vstupující v platnost 15. 11. 2021: 

Ochrana dýchacích cest od 15. 11. 2021

Byla zavedena povinnost nosit respirátory pro studenty usazené v lavicích, pokud je přítomno více než 50 osob. I nadále platí povinnost pro všechny studenty nosit respirátory ve společných prostorách vysoké školy.

11. listopad 2021 310
Post

Praktická výuka ve FN Plzeň

S ohledem na klíčové postavení FN Plzeň v rámci regionu, nutnost zachování poskytování vysoce specializované péče a ochrany zdraví pacientů svěřeným jim do péče, jsou s účinností od 1. 11. 2021 všichni studenti / pedagogičtí pracovníci / stážisté apod. (dále jen partneři) FN Plzeň povinni být z rozhodnutí vedení FN Plzeň přítomni i nadále na pracovišti – tedy vykonávat praktickou výuku / stáž - s platným potvrzením o absolvování POC antigenního testu (nebo RT-PCR testu) s platností 1 týdne (tj. jednou za 7 dní), a to až do odvolání.

1. listopad 2021 772
Post

Týden Akademie věd ČR: zveme na přednášky pro veřejnost v pondělí 1. 11.

Pod novým názvem Týden Akademie věd ČR se během týdne 1. – 7. listopadu opět koná největší vědecký festival v České republice. Věda a výzkum se v něm představí ve všech svých podobách. Na Lékařské fakultě v Plzni si můžete v pondělí 1. listopadu vyslechnout dvě přednášky: prof. Dana Müllerová promluví o nadváze a obezitě, doc. Aleš Kroužecký o významu tělesné aktivity pro zdraví. Prezenční přednášky začínají v 16:00 v Šafránkově pavilonu.

29. říjen 2021 388
Post

Předána stipendia města Plzně a Plzeňského kraje

Celkem 37 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v úterý 5. října 2021 převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně. Celkem devět studentů získalo Stipendium Plzeňského kraje, z Lékařské fakulty v Plzni to byla Kristýna Vašková (6. ročník, Všeobecné lékařství). Deset studentů, mezi nim Josef Reischig, student LFP (také 6. ročník Všeobecného lékařství), získalo stipendium primátora města Plzně. Oběma našim stipendistům srdečně blahopřejeme! 

7. říjen 2021 711

Konání státních zkoušek
Konání státních zkoušek – magisterský program

Termíny SZZ Chirurgie - [URL] Termíny SZZ Interna (I.IK) - [URL] Termíny SZZ Interna (II.IK) - [URL] [...]

1. prosinec 2021 3

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém