• Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider
  • Slider

Aktuálně

Post

Výroční zpráva o činnosti LFP za rok 2019

Rok 2019 byl pro naši fakultu zejména rokem zahájení druhé etapy výstavby našeho nového kampusu v Plzni na Lochotíně. Byl také prvním rokem, kdy fakult díky pobídce vlády ČR přijala do prvního ročníku o 50 studentů více. Nejen díky tomu byl i rokem inovací ve výuce, zejména v organizaci výuky v prvním ročníku, praxí v 6. ročníku a v rozvoji e-learningu. To se pak fakultě velmi hodilo na počátku roku 2020, při zavedení opatření spojených s epidemií COVID-19. Fakulta v roce 2019 vykazovala významné výsledky i na vědeckém poli – zahájili jsme projekt ERA Chair, získali CT pro experimentální zvířata. O dalších úspěších si můžete přečíst v nedávno zveřejněné výroční zprávě.

27. červenec 2020 210
Post

29. Pečenkovy epidemiologické dny

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni a Lékařská fakulta UK v Plzni pořádají ve dnech 15. – 17. 9. 2020 pravidelné setkání odborníků – Pečenkovy epidemiologické dny. Již 29. ročník téta akce se koná tentokrát v Pzni, ve spolupráci s PRIMAVERA Hotel & Congress centre. Jménem organizačního výboru Vás srdečně zve prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

http://pecenkovydny2020.cz/index/

7. červenec 2020 291
Post

Významné vědecké ocenění doktorandů Chirurgické kliniky

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do sedmi kategorií s tím, že každá má svého sponzora – u lékařství je to firma Pierre Fabre Médicament. Každoročně se do soutěže hlásí desítky kandidátů z celé ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a následně předstupují před porotu složenou z českých a francouzských odborníků s obhajobou své práce.  Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

7. červenec 2020 457
Post

Fakulta má tři nové profesory

Ve čtvrtek 2. července 2020 převzalo 80 nových profesorů vysokých škol jmenovací dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Na návrh Na návrh vědeckých a uměleckých je na nejvyšší akademický titul doporučila vláda a prezident Miloš Zeman dekrety podepsal v polovině června. Na seznamu nových profesorů jsou zastoupeni především lékaři, tři z nich jsou z Lékařské fakulty v Plzni.

2. červenec 2020 1272
Post

2019 JCR Science Edition

Středisko vědeckých informací informuje, jako již každoročně, že firma Clarivate Analytics vydala novou edici časopisů a jejich impakt faktorů (JIF) – nejnovější je nyní 2019 JCR Science Edition.

Zjištění JIF z LFP: přímý přístup / vzdálený přístup.

Problematiku vzdáleného přístupu případně konzultujte s tímto odkazem: http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/vzdaleny-pristup.asp

1. červenec 2020 276
Post

Hodnocení výuky studenty za rok 2018/19

Celkem se do ankety zapojilo přibližně 27 % studentů (1871 hlasujících; loni 31 %). Studenti připojili 1773 slovních komentářů k jednotlivým předmětům, vyučujícím a studijnímu oddělení a nevýukovým pracovištím fakulty (jídelně, děkanátu …).

Kompletní výsledky v článku: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5204-hodnoceni-vyuky-studenty-za-rok-2018-19.html

12. červen 2020 734
Post

Facultas nostra – červen 2020

„Vážíme si svých studentů,“, říká v úvodníku nového čísla děkan naší fakulty prof. Jindřich Fínek a připomíná rychlost a účinnost, s jakou se medici zapojili do pomoci nemocnicím a dalším zařízením v krizovém čase. Přinášíme rozhovory s některými z nich a s osobou z nejzasvěcenějších, přednostou Ústavu epidemiologie LFP a FN Plzeň, prof. Petrem Pazdiorou. Představujeme nové výzkumné úspěchy vědců z Biomedicínského centra a obracíme se i do minulosti fakulty, ve vzpomínce na ilustrátorku Marii Lacigovou a její práci pro Ústav anatomie.

8. červen 2020 611
Post

Tichá vzpomínka na Miladu Horákovou v Karolinu

Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k tiché vzpomínce na JUDr. Miladu Horákovou.

Dr. Horáková je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat. Představitelé akademické obce UK – v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou – položí věnec u busty Milady Horákové v Karolinu v pátek 26. června 2020 v 9:30, den před 70. výročím úmrtí této významné osobnosti české historie. 

3. červen 2020 440
Post

Ples LFP 2020 – vracíme vstupné!

Vstupné ze zrušeného plesu LFP, který se měl konat 13. března 2020, vracíme oproti zakoupeným vstupenkám. Peníze nazpět dostanete na místě, kde jste vstupenku zakoupili, a to v těchto časech:

  • Studijní odd. pro studium v ČJ (děkanát fakulty, Husova 3, č. dveří 28 „Poplatky a stipendia“ – v úředních hodinách
  • Studijní odd. pro studium v AJ (Pavlovův pavilon, Lidická 1): Út a Čt od 9–12 hod.
  • Sekretariát děkana – ve dnech Po, St, Pá, 8–11 a 13–15 hod.

Bereme v potaz, že ne všichni jsou nyní v Plzni, proto vstupenky bude možné vrátit ještě i na začátku zimního semestru.

28. květen 2020 465
Post

Na titulní stránce časopisu Carbon

Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., vede v Biomedicínském centru LFP Laboratoř studia interakcí buněk s materiálem. Výzkum laboratoře je zaměřen na interakce mezi lidskými buňkami a povrchy nebo nanočásticemi připravenými z různých biokompatibilních materiálů. Jeden ze zkoumaných směrů se zabývá nanočásticemi. Velmi malé nanočástice o velikosti menší nebo srovnatelné s póry buněčné membrány mají významný potenciál v oblasti biomedicíny. Mohly by například být využity jako sondy pro fluorescenční mikroskopii nebo jako nosiče pro přenos léčiv. Závěry nedávné studie provedené touto laboratoří zaujaly redakci časopisu Carbon natolik, že jim věnovala titulní stranu.

15. květen 2020 629
Post

Cena Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2019/2020. Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské. Cena je pojmenována po prof. MUDr. RNDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc., významném učiteli a vědeckém pracovníkovi fakulty. 

21. duben 2020 769

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém