26. únor 2018 dvomi

Večer Onkologické a radioterapeutické kliniky

místno konání: Přednáškový sál Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín
datum konání: 07.03.2018 18:00 - 20:00


  1. Fínek J.: Imunoterapie v onkologii solidních nádorů /15 min/
  2. Vokurka S.: Výsledky chemoterapie v 1. linii léčby našich pacientů s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu /15 min/
  3. Svoboda T.: Organizace dispenzární péče v ČR – jak dál? /15 min/
  4. Fiala O., Šorejs O., Liška V., Topolčan O., Fínek J.: Možnosti využití sérových onkomarkerů k odhadu prognózy a predikci efektu cílené léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem /15 min/

předsedá: doc. MUDr. T. Skalický, Ph.D.

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém