5. říjen 2017 dvomi

Metody zvládání vzteku

místno konání: Modrá posluchárna, budova teoretických ústavů LFP, alej Svobody 76
datum konání: 01.12.2017 11:45 - 13:45


Přednosta Psychiatrické kliniky srdečně zve odbornou i laickou veřejnost na druhou sérii otevřených přednášek z lékařské psychologie a etiky. Vstup volný.

Maischeider

Přednášející: Oleg Maischeider

Oleg Maischeider se v současnosti se věnuje práci s osobami s duševním onemocněním v sociální službě Ledovec. Několik let pracoval jako terapeut  s lidmi závislými na návykových látkách v terapeutické komunitě. Věnuje se individuální a skupinové terapii v terapeutickém prostoru LaDílna. Jako  lektor spolupracuje s  Ligou Otevřených Mužů v programech Mužská cesta a Angry management. V současné době studuje adiktologii na 1. lékařské fakultě UK Praha a dokončuje výcvik v integrativní Gestalt terapii.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Zástupce pro výchovnou a věd. činnost Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení funkčního místa Zástupce [...]

16. říjen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - docent Kardiologické kliniky

Dne 26. září 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst - docent [...]

16. říjen 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém