4. listopad 2014 2802 sou

Zveřejněné přihlášky k zatím neuděleným patentům LF UK v Plzni

 
Název zveřejněné patentové přihlášky Území Původce Datum podání přihlášky Číslo přihlášky
Diagnostický systém pro zjišťování a sledování bioimpedance hrudníku a stanovení emergentních stavů hrudníků CZ MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. a spol. 05.08.2008 2008-473
Způsob snížení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu funkce ledvin a zařízení k provádění tohoto způsobu DE MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. a spol. 17.12.2008 DE102008062424
Diagnostický systém pro zjišťování a sledování bioimpedance hrudníku a stanovení emergentních stavů hrudníků DE MUDr. Jiří Růžička, Ph.D. a spol. 05.08.2009 DE102009028257
Čidlo pro měření kapaliny ultrazvukem PCT MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 18.12.2009 PCT/CZ2009/000155
Cirkulační chladicí přístroj na bázi Peltierových článků CZ MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 21.12.2011

2011-863

Tepelný výměník s laminarizérem PCT MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 20.07.2012

PCT/CZ2012/000067

Způsob optimalizace dráhy laseru při laserové mikrodisekci CZ doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. a spol. 02.11.2012

2012-749

Tepelný výměník s laminarizérem EU MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 25.09.2013

EP2678628

Tepelný výměník s laminarizérem US MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 26.09.2013 US2014020868
Tepelný výměník s laminarizérem EA MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. a spol. 21.02.2014 P10766431EA

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) – I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent I. Interní kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém