18. leden 2015 4205 mik

Zápis ze setkání SF - 1.12.2014

Zápis

ze schůze studentského fóra

1.12.2014

Přítomni:

MM: Michaela Miklíková – senát, LSS

JB: Josef Brychta – senát, LSS, wikiskripta

JR: Jan Razima – senát, MePi

AP: Aneta Papanová - MePi

TX: Thinh Xuan Thinh - IFMSA

JN: Johana Nowak – senát, ISMAP

IP: Ines Pina - ISMPA

LH: Lenka Hejretová - LSS

LE: Ladislav Henlín – LSS

 

Program

1, Bylo odsouhlaseno, že bude celá schůzka vedena v angličtině.

2, Eduroam:

  • problém: nikdo neví jak a kde se lze připojit
  • řešení:
    • jednorázová oznamovací akce – ve stejnou dobu se vyvěsí informace a odkazy na:
      • web fakulty
      • facebook
      • informační kiosky
      • vylepení samolepek s QR kódem (odkaz na návod k instalaci) na dveře, kde se lze Eduroamu připojit.
        • úkol: JB domluví s Ing. Křikavovou oznamovací akci a samolepky

3, Průvodce studiem:

  • přítomen a aktualizován na Wikiskriptech
  • domluva s ISMAP – převedení anglických informací na Wikilectures (ISMAP kontaktuje JB)
  • průvodce studiem pro prváky – snaha fakulty o jeho vytvoření – shoda, že pomůžeme

4, Studentský senát:

  • Googlegroups – fórum má vlastní skupinu, neznáme heslo, JB získá přihlašovací údaje od Jiřího Mudruňky, všichni se přidají
  • Webové stránky fóra: Fórum se domluví s Ing. Křikavovou o možnosti umístění na stránky fakulty, případně by se požádal rektor o finanční podporu zřízení stránek

5, Youtube kanál:

  • je možné tam umístit video o spolcích – kdo chce, kontaktuje pana Ťupu
  • Aj mluvící studenti ocení u videí anglické titulky
  • nápad natočit krátké video o připojení se na Eduroam

6, Den otevřených dveří:

  • Fakulta hledá dobrovolníky, kteří si připraví stánek
  • Kdo má zájem se prezentovat a připravit návštěvníkům aktivitu, kontaktuje paní Buriánkovou ze studijního oddělení
    • napíše kolik lidí půjde, co budou dělat, co potřebují od děkanátu.

7, Pravidla pro přidělování nemocnice pro 6.ročník

  • potřeba domyslet pravidla
  • návrh dávat body aktivním členům – promyslíme do příště
  • potřeba informovat studenty, které nemocnice letos prošly

8, Letní dobrovolná praxe

  • tato informace se donesla do fóra, byla shoda, že vše závisí na individuální domluvě

9, SVOČ:

  • JB informuje, že doc. Štengl organizuje platformu, kde budou zveřejněna všechna SVOČ témata

10, Univerzita pro děti:

  • nová rektorova iniciativa, úkol zamyslet se
  • MM rozešle podrobnější informace

11, Rektorovi finance pro studentské spolky:

  • nutnost spojení více spolků
  • rektora lze žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo dlouhodobou
  • World health day:
    • akce IFMSA – pozvali i ostatní spolky ať se zapojí
    • velká jednorázová akce, možnost požádat o podporu rektora
    • v lednu přijde Lucka Hajná a řekne víc
  • Zapojení prváků:
    • adapťák pro české prváky, možnost i pro anglické – kontaktovat Mgr. Červeného
    • infotour
    • Dlouhodobý plán zapojení – model Harry Potter
      • sehnání tutora (studenta 3.-5.ročníku) pro každý kruh prváků
      • tutor bude kruh provázet celým prvním rokem a organizovat jej, motivovat k zapojení,...
      • soutěže kruhů po celý rok
      • každý spolek vymyslí soutěž

 

 

Další schůzka proběhne 6.ledna 2015 v 19:00 a bude věnována projektům.

Každý spolek si připraví:

1 velkou akci, kterou by chtěl spolupořádat s jiným spolkem a požádat na ni rektora o finance.

2 malé soutěže pro soutěžení prváckých kruhů (Model Harry Potter).

 

 

Zapsala Michaela Miklíková, dne 7.12.2014

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém