26. březen 2015 1957 hor

V rámci H2020 byla vyhlášena výzva Twinning H2020-TWINN-2015

Uzávěrka:       7.5.2015 17:00:00 (Brussels local time)

Rozpočet:       €65,270,000

Téma:             Šíření excelence a prohlubování spolupráce

Záměrem výzvy Twinning je vyřešit síťové mezery a nedostatky mezi výzkumnými institucemi v méně výkonných členských státech a regionech a jejich mezinárodně výkonnějšími partnery na úrovni EU a posílit definovanou oblast výzkumu v konkrétní vědecké instituci. Spolupráce jedné instituce z méně výkonných členských zemí se dvěma vedoucími institucemi z jiných členských zemí EU.

Základní cíle:

  • posílit vědeckou a technologickou kapacitu propojených institucí
  • pomoci na základě spolupráce v Twinningu zvýšit profil výzkumníků instituce a stejně tak i celé zapojené instituce

Úspěšný návrh by měl:

  • jasně nastínit vědeckou strategii pro posílení a stimulaci vědecké excelence a inovační kapacity ve vymezené oblasti výzkumu, jakož i vědecké kvality partnerů zapojených do twinningového záměru
  • vysvětlit, jak bude tato činnost přispívat k celkové Strategii inteligentní specializace (SSS) v rámci konkrétní lokace iniciační instituce
  • podporovat následující typy aktivit: krátkodobé výměny zaměstnanců, expertní návštěvy a krátkodobá školení na místě či virtuální, workshopy, účasti na konferencích, organizování společných letních škol, diseminační a informační činnosti

V projektech nejsou finanční prostředky pro najímání nových pracovníků a na vybavení. Koordinující zemí musí být instituce z "low performing state" (ČR).

Pro zájemce o podání projektu Technologické centrum AV ČR dne 13.4.2015 organizuje seminář. Účast z Projektového a grantového centra je zajištěna.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8/2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra nejpozději do 20.4.2015.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém