20. září 2017 5984 bur

Zpráva o přijímacím řízení

Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18

 

Písemné přijímací zkoušky do studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konaly v jednom řádném termínu 12. 6. 2017 a v náhradním termínu 29. 6. 2017.

Přijímací zkoušky se konaly pouze formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a byly jednokolové. Maximální počet bodů z každého testu byl 50, celkově mohl tedy uchazeč získat 150 bodů. Za každou správnou odpověď získal uchazeč jeden bod, v každé otázce byla pouze jedna odpověď správná. Písemné testy byly shodné na oba studijní programy – tedy na Všeobecné a Zubní lékařství.

Všichni uchazeči psali stejné testy ve stejnou hodinu, t.j. všem byly dány stejné podmínky.

Po vyhodnocení testů bylo stanoveno pořadí uchazečů podle počtu bodů, fakulta nezohledňuje prospěch ze střední školy ani jiné středoškolské aktivity, olympiády, atd.

V letošním roce bylo přihlášeno na studijní program Všeobecné lékařství 1852 uchazečů, z nichž bylo 503 přijato (80 bez přijímacích zkoušek a 423 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 237 uchazečů. Na studijní program Zubní lékařství bylo přihlášeno 764 uchazečů, z nichž bylo 66 přijato (13 bez přijímacích zkoušek a 53 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 47 uchazečů. 

Testy z přijímacího řízení se správným řešením jsou ke stažení pod článkem.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku