20. září 2017 5623 bur

Zpráva o přijímacím řízení

Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18

 

Písemné přijímací zkoušky do studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konaly v jednom řádném termínu 12. 6. 2017 a v náhradním termínu 29. 6. 2017.

Přijímací zkoušky se konaly pouze formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a byly jednokolové. Maximální počet bodů z každého testu byl 50, celkově mohl tedy uchazeč získat 150 bodů. Za každou správnou odpověď získal uchazeč jeden bod, v každé otázce byla pouze jedna odpověď správná. Písemné testy byly shodné na oba studijní programy – tedy na Všeobecné a Zubní lékařství.

Všichni uchazeči psali stejné testy ve stejnou hodinu, t.j. všem byly dány stejné podmínky.

Po vyhodnocení testů bylo stanoveno pořadí uchazečů podle počtu bodů, fakulta nezohledňuje prospěch ze střední školy ani jiné středoškolské aktivity, olympiády, atd.

V letošním roce bylo přihlášeno na studijní program Všeobecné lékařství 1852 uchazečů, z nichž bylo 503 přijato (80 bez přijímacích zkoušek a 423 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 237 uchazečů. Na studijní program Zubní lékařství bylo přihlášeno 764 uchazečů, z nichž bylo 66 přijato (13 bez přijímacích zkoušek a 53 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 47 uchazečů. 

Testy z přijímacího řízení se správným řešením jsou ke stažení pod článkem.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém