20. září 2017 6384 bur

Zpráva o přijímacím řízení

Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18

 

Písemné přijímací zkoušky do studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství se konaly v jednom řádném termínu 12. 6. 2017 a v náhradním termínu 29. 6. 2017.

Přijímací zkoušky se konaly pouze formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a byly jednokolové. Maximální počet bodů z každého testu byl 50, celkově mohl tedy uchazeč získat 150 bodů. Za každou správnou odpověď získal uchazeč jeden bod, v každé otázce byla pouze jedna odpověď správná. Písemné testy byly shodné na oba studijní programy – tedy na Všeobecné a Zubní lékařství.

Všichni uchazeči psali stejné testy ve stejnou hodinu, t.j. všem byly dány stejné podmínky.

Po vyhodnocení testů bylo stanoveno pořadí uchazečů podle počtu bodů, fakulta nezohledňuje prospěch ze střední školy ani jiné středoškolské aktivity, olympiády, atd.

V letošním roce bylo přihlášeno na studijní program Všeobecné lékařství 1852 uchazečů, z nichž bylo 503 přijato (80 bez přijímacích zkoušek a 423 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 237 uchazečů. Na studijní program Zubní lékařství bylo přihlášeno 764 uchazečů, z nichž bylo 66 přijato (13 bez přijímacích zkoušek a 53 po přijímacích zkouškách), zapsalo se 47 uchazečů. 

Testy z přijímacího řízení se správným řešením jsou ke stažení pod článkem.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém