22. listopad 2017 6482 vyz

Termín přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

studijní program řádný termín náhradní termín místo konání
Anatomie, histologie a embryologie

10. 7. 2018
10:00

bude doplněno Ústav histologie LF UK v Plzni, Karlovarská 48
Fyziologie a patologická fyziologie 4. 7. 2018
13:00 
26. 7. 2018
13:00 
Ústav fyziologie LF UK v Plzni, alej Svobody 76, knihovna
 Gynekologie a porodnictví 10. 7. 2018
9:00 
25. 7. 2018
9:00 
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK vPlzni, alej Svobody 80, sem. mísntost č. 1 - III. NP
 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 11. 7. 2018
13:00
18. 7. 2018
13:00
Ústav hygieny LF UK v Plzni, FN Plzeň Bory, pav. 4, 1. patro - učebna
 Chirurgie 13. 7. 2018
13:00 
bude doplněno  Chirurgická klinika LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vchod C, pracovna přednosty
 Lékařská farmakologie 16.7.2018
13:00 
30. 7. 2018
13:00
Ústav farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni, alej Svobody 76, knihovna 
 Neurologie a psychiatrie 17. 7. 2018
13:00

24. 7. 2018
13:00

Psychiatrická klinika LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vchod A, 2. NP., seminární místnost
 Onkologie 19. 7. 2018
9:00
24. 7. 2018
9:00
Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, 2. patro - pracovna děkana
 Ortopedie 18. 7 . 2018 13:00 25. 7. 2018
13:00
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK v Plzni, alej Svobody 80, zasedací místnost
 Patologie 3. 7. 2018
13:00
16. 7. 2018
13:00
Bioptická laboratoř s.r.o., Rejskova 10, Plzeň
 Sociální lékařství 16. 7. 2018
13:00 

30. 7. 2018
13:00 

Ústav sociálního a posudkového lékařství LF UK v Plzni, alej Svobody 31
 Stomatologie 9. 7. 2018
10:00
23. 7. 2018
10:00
Stomatologická klinika LF UK v Plzni, alej Svobody 80, vhcod F, knihovna
 Vnitřní nemoci 13. 7. 2018
13:00 
23. 7. 2018
13:00
FN Plzeň Bory - bývalá Vojenská nem., budova 63, pracovna profesora Topolčana 
       

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kardiologické kliniky LFP UK

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, vyhlašují výběrové [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - docent Kardiologické kliniky LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

14. srpen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém