22. listopad 2017 4011 vyz

Témata pro akademický rok 2019/2020

Pro přijímání ke studiu od akademického roku 2019/2020 otevíráme tyto témata:

 

Studijní program Název tématu Školitel Forma studia
(P - prezenční /
K-kombinovaná)
Anatomie, histologie a embryologie Regulace a úloha histonového kódu v pohlavních buňkách a orgánech Ing. Jan Nevoral, Ph.D.  P
  NK and invariant NKT cells interaction with B cells malignancies Mgr. Monika Holubová, Ph.D.  P/K
  Epigenetic regulation of histone code establishment in gametes and embryos Ing. Jan Nevoral, Ph.D.   P
  Klinické využití NK buněk v imunoterapii hematologických malignit po alogenní transplantaci hemopoetických kmenových buněk  doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D P/K 
  Vliv imunologických a neimunologických faktorů na výsledek alogenní transplantace krvetvorných buněk. prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.  P/K
  Epigenetic drugs for the sensitization of malignant cells for immunotherapy approaches  Mgr. Monika Holubová, Ph.D.  P/K
  Nanočástice jako senzory buněčného prostředí  doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. P
  Ex vivo model kožní rány pro testování nových léčivých přípravků  Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. P
  Charakterizace potkaního modelu chronické diabetické rány infikované biofilmem Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. P
  In vivo model nealkoholové steatohepatitidy Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. P
  In vitro model nealkoholové steatohepatitidy Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.  P
  Polymorfizmy KIR receptorů v české populaci / KIR receptor polymorphisms in Czech population  Mgr. Pavel Pitule, Ph.D. P/K
  Alternativní sestřih u maligních onemocnění  Mgr. Pavel Pitule, Ph.D. P/K
  Charakterizace nádorů s pomocí tekuté biopsie v průběhu rozvoje nádorových onemocnění  Mgr. Pavel Ostašov, Ph.D.  
       
       
       
       
       
       
       
 Vnitřní nemoci Nové biomarkery v diagnostice a řízení léčby doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.  
  Big Data v medicínské praxi doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Zobrazovací metody v lékařství     Možnosti predikce účinku onkologické léčby u nádorů dělohy pomocí zobrazovacích metod prof. MUDr. Jiří Ferda , Ph.D.   K
Hodnocení nitronádorová evoluce gliových nádorů mozku a zobrazovací metody prof. MUDr. Jiří Ferda , Ph.D.  K
Možnosti  prebioptického odlišení  HPV pozitivních a negativních karcinomů orofaryngu zobrazovacími metodami prof. MUDr. Jiří Ferda , Ph.D.  K
Multiparametrické zobrazení nádorů prsu a  hodnocení jejich biologického chování prof. MUDr. Jiří Ferda , Ph.D.  K
Multiparametrické zobrazení karcinomu prostaty a  hodnocení jejich biologického chování prof. MUDr. Jiří Ferda , Ph.D.  K

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Asistent Ústavu histologie a embryologie

    OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo výběrové [...]

3. květen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém