22. únor 2018 390 kri

Vyhlášení 3. kola soutěže PRIMUS

Opatřením rektora č. 4/2018 bylo vyhlášeno 3. kolo soutěže Primus.

 

Soutěž se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 17/2017 a novelizované Opatřením rektora č. 5/2018.

Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

Hlavním řešitelem projektu je akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let od udělení Ph.D./Th.D.

Ostatní členové týmu jsou post-doktorští pracovníci, studenti doktorských a magisterských studijních programů univerzity, jiní akademičtí, vědečtí nebo výzkumní pracovníci univerzity, techničtí a odborní pracovníci univerzity. Nejpozději do 31.12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelský tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Zahájení soutěže: 1. března 2018

Poslední možnost registrace osob mimo UK: 9. března 2018

Ukončení soutěže: 16. dubna 2018

Zahájení řešení: nejdříve 1. 1. 2019 a nejpozději 1. 9. 2019

Doba řešení projektů: 3 roky (možnost prodloužení o 2 roky)

Kompletní informace naleznete na tomto odkazu.


 V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a grantového centra do 19. 3. 2018!!

Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém