2. březen 2018 272 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Uchazeči v této veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích mohou být Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za projekt 60 % z celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Tato míra podpory musí být dodržena pro každý rok řešení projektu. 

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 10. 2018 a nejpozději 1. 3. 2019.

Doba trvání projektu v této veřejné soutěži je maximálně 48 měsíců.

Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 28. 2. 2023. 

Soutěžní lhůta končí dnem 12. 4. 2018 v níže uvedené hodiny: 

  • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
  • Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR

V případě zájmu o účast ve veřejné soutěži zašlete na adresu  Projektového a investičního oddělení vyplněnou Žádost o podání projektu nejpozději do 19. 3. 2018.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém