2. březen 2018 224 hor

4.veřejná soutěž EPSILON

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Uchazeči v této veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích mohou být Výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za projekt 60 % z celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Tato míra podpory musí být dodržena pro každý rok řešení projektu. 

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 10. 2018 a nejpozději 1. 3. 2019.

Doba trvání projektu v této veřejné soutěži je maximálně 48 měsíců.

Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 28. 2. 2023. 

Soutěžní lhůta končí dnem 12. 4. 2018 v níže uvedené hodiny: 

  • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hodin.
  • Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin prostřednictvím datové schránky TA ČR.

 

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech na stránkách TA ČR

V případě zájmu o účast ve veřejné soutěži zašlete na adresu  Projektového a investičního oddělení vyplněnou Žádost o podání projektu nejpozději do 19. 3. 2018.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku